Fundusze dedykowane

Fundusze inwestycyjne tworzone i dostępne wyłącznie dla klientów instytucjonalnych TFI PZU S.A

PZU Energia Emerytura SFIO

PZU Energia Konserwatywny

Fundusz dostępny dla pracowników firm korzystających z PPE w ramach umów podpisanych z TFI PZU SA

  • subfundusz inwestycyjny dedykowany systematycznemu i długoterminowemu oszczędzaniu emerytalnemu
  • niski poziom ryzyka inwestycyjnego
  • zalecany minimalny okres inwestycji 1 rok

Dowiedz się więcej

PZU Energia Emerytura SFIO

PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu

Fundusz dostępny dla pracowników firm korzystających z PPE w ramach umów podpisanych z TFI PZU SA

  • subfundusz inwestycyjny dedykowany systematycznemu i długoterminowemu oszczędzaniu emerytalnemu
  • niski poziom ryzyka inwestycyjnego
  • zalecany minimalny okres inwestycji 2 lata

Dowiedz się więcej

PZU Energia Emerytura SFIO

PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu

Fundusz dostępny dla pracowników firm korzystających z PPE w ramach umów podpisanych z TFI PZU SA

  • subfundusz inwestycyjny dedykowany systematycznemu i długoterminowemu oszczędzaniu emerytalnemu
  • średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
  • zalecany minimalny okres inwestycji 4 lata

Dowiedz się więcej

PZU FIZ

JSW Stabilizacyjny FIZ

PZU FIZ

Premium Properties FIZ AN - fundusz niepubliczny

Fundusze dedykowane dla Grupy PZU

PZU SFIO UNIVERSUM

PZU SFIO Universum

Fundusz dedykowany dla spółek Grupy PZU


Dowiedz się więcej

PZU FIZ

PZU FIZ Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2

Fundusz dedykowany dla spółek Grupy PZU


Dowiedz się więcej

PZU FIZ

PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1

Fundusz dedykowany dla spółek Grupy PZU


Dowiedz się więcej

PZU FIZ

PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2

Fundusz dedykowany dla spółek Grupy PZU


Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.