Zrównoważone inwestycje

Idea zrównoważonego rozwoju jest obecna również w inwestowaniu. „Zrównoważone" fundusze inwestycyjne (określane też jako „odpowiedzialne”) – wykorzystujące w procesie inwestycyjnym kryteria ESG – dzięki identyfikowaniu szans i czynników ryzyka wynikających z megatrendu zrównoważonego rozwoju umożliwiają uzyskanie w długim terminie co najmniej tak dobrej stopy zwrotu jak z konwencjonalnego inwestowania na rynkach finansowych.

Zrównoważony rozwój

Świat odchodzi od spojrzenia na rozwój gospodarczy opierającego się na założeniu, że zasoby, np. energetyczne czy ludzkie, są nieograniczone. Uczymy się gospodarować na nowo, w środowisku, gdzie różnego rodzaju zasoby są ograniczone. Zrównoważony rozwój jest odpowiedzią na tę zmianę.

Upowszechnienie tej idei zrewolucjonizowało sposób myślenia i działania ludzi na całym świecie. Wpłynęło (i nadal wpływa) między innymi na politykę państw, modele biznesowe, strategie i codziennie funkcjonowanie spółek, a także działalność instytucji finansowych – banków, firm ubezpieczeniowych i zarządzających aktywami.