Finansowanie transformacji

W Grupie PZU rozumiemy rolę naszej instytucji w systemie finansowym i gospodarczym Polski. Aktywny udział w transformacji energetyczno-klimatycznej polskiej gospodarki to jeden z ważnych elementów Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

Od ogłoszenia strategii Grupa PZU włączyła się w szereg dużych projektów OZE (farm wiatrowych onshore), angażując w ich finansowanie w sumie już blisko 420 mln . Tym samym TFI PZU poszerzyło swoją dotychczasową działalność inwestycyjną o finansowanie projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii.

 

Sztandarowe projekty OZE, w których finansowanie się zaangażowaliśmy:

Projekty
Mława i Grajewo

Projekt
Potęgowo

Projekt
Biały Bór

Projekty Pruszcz,
Markowice, Wyszki i Piaski

Roczna produkcja farm wiatrowych finansowanych przez Grupę PZU powinna zapewnić zieloną energię elektryczną dla ponad 800 tys. gospodarstw domowych w Polsce.

Ty też możesz inwestować w światowych liderów OZE?

Od 2021 r. TFI PZU umożliwia każdemu inwestowanie w wiodące na świecie spółki z branży OZE za pośrednictwem funduszu indeksowego inPZU Akcje Sektora Zielonj Energii.

Inne projekty z zakresu zrównoważonego finansowania

Poza zaangażowaniem w inwestycje z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE), środki Grupy PZU wykorzystujemy do finansowania także innych projektów z zakresu zrównoważonej transformacji.

Cechą wspólna wszystkich projektów – operacyjnie realizowanych przez TFI PZU – jest to, że struktura finansowania uwzględnia konkretne cele związane ze zrównoważonym rozwojem albo osiągnięcie przez przedsiębiorstwo określonych wskaźników efektywności w zakresie ESG (np. udział OZE w zużyciu energii albo redukcja emisji gazów cieplarnianych).

W ramach zrównoważonego finansowania angażujemy się kapitałowo m.in. w:

  • inwestycje w obligacje zielone lub społeczne, z których środki emitenci przeznaczają na działania służące zrównoważonemu rozwojowi;
  • finansowanie w formule SLL (Sustainability Linked Loan), będące formą kredytowania przedsiębiorstwa opartą o cele środowiskowe lub społeczne.