Fundusze indeksowe

Nasze fundusze indeksowe podążają za wynikami wybranych indeksów np. WIG20 czy MSCI. Ich celem jest powtórzenie wyników rynkowych tych indeksów. Dzięki temu możesz inwestować w wybrany rynek bez konieczności wybierania i śledzenia pojedynczych spółek.

Charakterystyczne dla funduszy indeksowych (pasywnych) jest to, że udział zarządzających jest w nich minimalny i ogranicza się do jak najwierniejszego odwzorowania wyników danego indeksu.

KUP ONLINE

Fundusze zarządzane pasywnie to także najtańsza forma inwestowania, bo opłata za zarządzanie należy do najniższych na rynku – tylko 0,5%.

22 fundusze obejmujące bardzo szeroki wybór rynków i aktywów

Subfundusze indeksowe inPZU są zebrane w funduszu parasolowym, dzięki czemu możesz budować i zarządzać swoim portfelem elastycznie bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych przy każdej zmianie alokacji środków.

dostępne online bez żadnych opłat manipulacyjnch

Nowości w ofercie

NOWOŚĆ

inPZU SFIO

inPZU Zielone Obligacje

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej
NOWOŚĆ

inPZU SFIO

inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI EUR High Yield Corporate Bond
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej
NOWOŚĆ

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Biotechnologii

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Biotechnology 35/20 Capped Net Total Return USD
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej
NOWOŚĆ

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World IMI Sustainable Water Transition Net Total Return USD
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej
NOWOŚĆ

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World IMI Cyber Security Net Total Return USD
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej
NOWOŚĆ

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World IMI Space Exploration Net Total Return USD
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

Fundusze obligacyjne

inPZU SFIO

inPZU Inwestycji Ostrożnych

 • Subfundusz dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M
 • Nagrodzony Alfą 2022 przez Analizy Online - jako najlepszy fundusz papierów skarbowych
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Obligacje Polskie

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland - indeksu polskich obligacji
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Obligacje Inflacyjne

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified - indeksu odzwierciedlającego wyniki obligacji rynków wschodzących
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan GBI Global - indeksu odzwierciedlającego wyniki obligacji rynków rozwiniętych
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

Fundusze akcji

inPZU SFIO

inPZU Akcje Rynków Wschodzących

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index - indeksu odzwierciedlającego wyniki akcji rynków wschodzących
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return Index - indeksu akcji rynków rozwiniętych
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Polskie

 • Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje CEEplus

 • Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu CEEplus - największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej: w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie, Pradze, Lublanie, Warszawie oraz w Zagrzebiu
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Europejskie

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Amerykańskie

 • Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Informatycznego

 • Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii

 • Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości

 • Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Rynku Surowców

 • Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Akcje Rynku Złota

 • Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Kup online Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane pasywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.