Zarządzanie aktywami

Od ponad 20 lat wspieramy przedsiębiorców i instytucje w wyborze instrumentów finansowych w zakresie bezpiecznego zarządzania płynnością oraz gospodarowania nadwyżkami finansowymi.

Zapewniamy doświadczenie zespołu ekspertów zarządzających aktywami o wartości ponad 40 mld zł oraz stabilność i bezpieczeństwo powierzonego kapitału będąc częścią największej grupy finansowej w Europie Środkowo- Wschodniej.

Co oferujemy

Zarządzamy portfelami instrumentów finansowych zgodnie z indywidualną strategią uzgodnioną z Klientem.

Portfel funduszy inwestycyjnych

Portfel papierów wartościowych

Nasza filozofia inwestycyjna

Nasza filozofia inwestycyjna

Nie ma uniwersalnej drogi do sukcesu - kluczem jest elastyczność procesu inwestycyjnego

Proces inwestycyjny jako połączenie podejścia indywidualnego i zespołowego

Multidyscyplinarność zespołu inwestycyjnego

Etyka ekologiczna, społeczna oraz gospodarcza i prawna jako podstawa działania

Wykorzystywane instrumenty

TFI PZU wykorzystuje kilkanaście strategii inwestycyjnych opartych na wszystkich klasach aktywów spełniających określone parametry jakościowe związane z płynnością, ryzykiem oraz potencjałem stopy zwrotu.

Specjalizujemy się w:

Obligacjach polskich, krajów rozwiniętych i rozwijających się

Strategiach absolutnej stopy zwrotu

Akcjach rynku polskiego i Europy Środkowo-Wschodniej

Strategie aktywnie zarządzane przez TFI PZU

OBLIGACJE

AKCJE

INNE

Obligacji polskich

Polskich oraz globalnych akcji

Globalnej makroekonomii

Obligacji rynków wschodzących

Globalnych akcji spółek ochrony zdrowia

Nieruchomości

Globalnych obligacji korporacyjnych

Globalnie aktywnej alokacji akcyjnej

Długu niepublicznego

Do kogo kierowana jest usługa

Usługa zarządzania aktywami kierowana jest do Klientów z aktywami na poziomie min. 20 mln złotych:

  • przedsiębiorstw
  • osób prawnych lub Klientów będących osobami prawnymi
  • stowarzyszeń
  • spółdzielni
  • fundacji
  • szkół wyższych
  • pozostałych instytucji publicznych i prywatnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie daje usługa zarządzania aktywami dla Twojej firmy?

Zadzwoń do nas lub napisz

22 582 28 99 ( opłata wg taryfy operatora)
tfi.sprzedaz@pzu.pl

Bezpieczeństwo

W ofercie TFI PZU znajdują się produkty i usługi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych form oszczędzania. Przy odpowiednim podziale pieniędzy i rozłożeniu ryzyka inwestycyjnego w czasie należą do najbardziej zyskownych form nowoczesnego oszczędzania. Bezpieczeństwo świadczonych usług zapewnione jest na płaszczyźnie prawno - regulacyjnej oraz kontrolnej.

Jako instytucja zarządzająca aktywami podlegamy wszelkim przepisom regulującym naszą działalność na terenie Polski jak również podlegamy stałemu nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym - Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystania z usług zarządzania portfelem przez TFI PZU SA. Wymagane prawem informacje dotyczące usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych znajdują się w regulaminie tej usługi, dostępnym w siedzibie TFI PZU SA. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. TFI PZU SA ani żaden inny podmiot nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.