Porównanie IKE i IKZE

IKE czy IKZE - wybierz co Ci pasuje!

Konta IKE i IKZE to prywatne konta emerytalne, na których możesz oszczędzać środki na wyższą emeryturę. Zastanawiasz się, który rodzaj konta wybrać? Sprawdź krótkie zestawienie, które umożliwia szybkie porównanie najważniejszych cech każdego z nich i ułatwi wybór.

IKE i IKZE w TFI PZU zostały uznane za najlepsze konta funduszowe na rynku w rankingu Analiz Online z 14 i 16 listopada 2023 r.

 Załóż IKE      Załóż IKZE

Wybierz konto dopasowane do Ciebie

Jak założyć konto na inPZU?

To naprawdę bardzo proste – zrobisz to całkowicie online!

 1. Wybierz konto dla siebie
 2. Wybierz fundusz lub fundusze, w które chcesz ulokować środki oraz podaj kwotę.

 3. Podaj swoje dane osobowe i zaznacz wymagane oświadczenia.

 4. Zrób przelew z Twojego banku i gotowe!

  Załóż IKE   Załóż IKZE

Dalej nie możesz się zdecydować? Skorzystaj z możliwości jednoczesnego założenia IKE i IKZE

Załóż IKE/IKZE

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy mogę przenieść IKZE lub IKE z innej instytucji finansowej?

  Tak, możesz przenieść te produkty z innej instytucji. Jeśli posiadasz już konto w inPZU lub otwierasz dwa produkty, a jeden chcesz przenieść z innej instytucji finansowej zadeklaruj w otwarciu produktu chęć dokonania wypłaty transferowej. Po otwarciu rejestru otrzymasz informację potwierdzającą zawarcie IKE lub IKZE, które musisz przedstawić dotychczasowej instytucji finansowej, aby zlecić tam wypłatę transferową. Jeśli chcesz zlecić jednoczesne przeniesienie IKZE i IKE z innych instytucji, nie będziesz mógł tego zrobić na inPZU, ponieważ nie będziemy mogli potwierdzić Twojej tożsamości.

 • Mam IKE w innej instytucji finansowej, czy mogę otworzyć IKZE w inPZU?

  Tak, możesz mieć oba te produkty w różnych instytucjach finansowych. Pamiętaj jednak, że możesz posiadać tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE. Jeżeli masz któryś z tych produktów w innej instytucji finansowej możesz go przenieść do TFI PZU dokonując wypłaty transferowej.

 • Kiedy i jak mogę dokonać pierwszej wpłaty?

  Masz dwie opcje do wyboru:

  • możesz wykonać przelew online (poprzez Paybynet), wybierając z listy swój bank. W tym przypadku automatycznie podstawia się wszystkie dane do przelewu i wystarczy, że zatwierdzisz transakcję.
  • możesz też wykonać przelew bezpośrednio z własnego konta bankowego. Pamiętaj o prawidłowym uzupełnieniu danych do przelewu. Dane te otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie zlecenia, możesz też je pobrać w pdf przy składaniu zlecenia. W obu przypadkach, w celu weryfikacji Twojej tożsamości, musisz dokonać pierwszej wpłaty z należącego do Ciebie rachunku bankowego, którego dane towarzyszące (imię, nazwisko) są zgodne z danymi podanymi w procesie rejestracji w inPZU.
 • Posiadam IKZE i IKE. Jak dzielone są moje wpłaty przy przekroczeniu limitów?

  Dla IKZE i IKE obowiązują roczne limit wpłat, które co roku zmieniają się. Jeżeli na inPZU otworzyłeś oba produkty, dokonując wpłaty używając opcji „DOKUP DO IKZE/IKE” Twoje wpłaty w pierwszej kolejności trafią na rachunek IKZE - do wysokości rocznego limitu obowiązującego w bieżącym roku. Jeżeli ten limit przekroczysz, kolejne wpłaty trafią do IKE - do momentu, aż wyczerpiesz łączny limit dla obu produktów. Jeżeli dokonasz wpłaty, która przekroczy oba limity, zwrócimy Ci nadwyżkę.

  PRZYKŁAD (jest rok 2023)

  Roczny limit wpłat do IKZE wynosi : 8 322 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę

  Roczny limit wpłat do IKE wynosi: 20 805 zł

   

  Wpłacasz 18 000 zł

  Do IKZE trafi: 8 322 zł - wykorzystasz cały roczny limit

  Do IKE trafi: 9 678 zł - reszta Twojej wpłaty

   

  Gdy dopłacisz 15 000 zł

  Do IKZE trafi: 0 zł – już wykorzystałeś limit

  Do IKE trafi: 11 127 zł - tą dopłatą wykorzystasz także cały roczny limit wpłat do IKE

  Zwrócimy Ci 3 873 zł nadwyżki na rachunek, z którego zostały przesłane środki.

 • Jak mogę dodać Osobę Uprawnioną do IKZE lub IKE?

  Dyspozycja dodania, zmiany i usunięcia osoby uprawnionej jest dostępna w serwisie inPZU w zakładce Moje Konto >>> Osoby powiązane. Możesz to również zrobić na formularzu papierowym dostępnym tutaj. Formularz możesz złożyć osobiście w siedzibie TFI PZU SA, przesłać dokumenty poświadczone notarialnie na adres TFI PZU SA lub Agenta transferowego lub przesyłać na adres e-mail COK: pzucok@pekao-fs.com.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pamiętaj, że dokument przekazany elektronicznie i opatrzony podpisem kwalifikowanym powinien zostać przekazany z adresu poczty elektronicznej dedykowanego do operacji wykonywanych w serwisie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie korzystania z serwisu inPZU.

1. Obowiązuje jedyne 10% podatek ryczałtowy w momencie wypłaty środków.

2. W przypadku wcześniejszej wypłaty tj przed 65 r.ż. dla IKZE i 60 (lub 55) r.ż. dla IKE zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych lub podatek dochodowy.

3. TFI PZU SA pobiera wynagrodzenie zmienne za zarządzanie funduszami cyklu życia (inPZU Puls Życia 2025, inPZU Puls Życia 2030, inPZU Puls Życia 2040, inPZU Puls Życia 2050, inPZU Puls Życia 2060, inPZU Puls Życia 2070) obciążające aktywa subfunduszy na kategoriach jednostek uczestnictwa O oraz R, na zasadach określonych w art. 231 ust. 7a-7e, art. 222 ust. 7a-7e, art. 204 ust. 7a-7e, art. 186 ust. 7a-7e, art. 168 ust. 7a-7e, art. 297 ust. 7-10 Statutu inPZU SFIO. W subfunduszu inPZU Puls Życia 2070 wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane od Dnia Wyceny przypadającego na 4 stycznia 2024 r. do Dnia Wyceny przypadającego na 4 lipca 2024 r. włącznie.

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie i pasywnie. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj