Emerytura

Standard naszego życia po zakończeniu aktywności zawodowej zależy w dużej mierze od wysokości środków, którymi będziemy wówczas dysponować. Prognozy wysokości przyszłych emerytur nie są optymistyczne, eksperci szacują, że około roku 2060 przeciętna emerytura będzie wynosić tylko ok. 30 % ostatniego wynagrodzenia. Dlatego warto samodzielnie i aktywnie zadbać o kapitał na przyszłość. Produkty emerytalne TFI PZU pozwalają nie tylko inwestować, by zabezpieczyć poziomu życia po przejściu na emeryturę, ale także korzystać z ulg podatkowych już dziś.

inPZU – Indywidualne Konto Emerytalne

 • 0 zł za otwarcie  konta i opłat manipulacyjnych
 • tylko 0,5%  opłaty za zarządzanie
 • 100 zł minimalna kwota wpłaty
 • oszczędności podlegają dziedziczeniu
 • korzyści podatkowe
Dowiedz się więcej Załóż IKE

inPZU – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

 • 0 zł za otwarcie  konta i brak opłat manipulacyjnych
 • tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • 100 zł minimalna kwota wpłaty
 • ulga podatkowa w PIT nawet do 4 506 zł za 2024 r. oraz korzyści podatkowe
 • oszczędności podlegają dziedziczeniu
Dowiedz się więcej Załóż IKZE

Porównaj IKE i IKZE

Nie jesteś w stanie zdecydować? Skorzystaj ze specjalnie przygotowanego przez nas porównania IKE i IKZE


Porównaj

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Wyższa emerytura po zakończeniu aktywności zawodowej
 • Wpłaty finansowane wspólnie przez pracodawcę, pracownika i państwo
 • Możliwość wcześniejszej wypłaty
 • Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością i podlegają dziedziczeniu
Dowiedz się więcej

PPE – Pracowniczy Program Emerytalny

 • Dodatkowa prywatna emerytura i kapitał na bezpieczną przyszłość
 • Składki finansowane przez Pracodawcę oraz możliwość dodatkowej składki finansowanej przez Pracownika
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych
 • Oszczędności są dziedziczone
Dowiedz się więcej

PWE – Pakiet Wyższa Emerytura

 • dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość
 • oszczędności podlegają dziedziczeniu
 • możliwość inwestowania w kilka produktów jednocześnie (IKE, IKZE, PPO)
Dowiedz się więcej

Produkty w obsłudze - wycofane ze sprzedaży

Indywidualne Konto Emerytalne

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj