Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA)

Należymy do liderów rynku towarzystw inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU – największej instytucji finansowej w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Korzysta z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje. TFI PZU zarządza kwotą ponad 50 mld złotych. Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie mamy fundusze o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.

Proponujemy różne sposoby długoterminowego oszczędzania

Z myślą o inwestorach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem przygotowaliśmy programy inwestycyjne (np.: PZU Sejf+ z ochroną kapitału, Święty Spokój, Portfele Kapitałowe) oraz programy emerytalno-inwestycyjne. Osoby, które chcą samodzielnie odkładać na emeryturę, mogą wybrać indywidualne konto emerytalne (IKE). Natomiast pracodawcy, którzy chcą dodatkowo wynagradzać swoich pracowników, mogą powierzyć prowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) właśnie nam – niekwestionowanemu liderowi tego segmentu rynku. TFI PZU jest także jednym z liderów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Udostępniamy różne strategie inwestycyjne

Klienci TFI PZU mogą także skorzystać z przygotowanej specjalnie dla nich indywidualnej, długoterminowej strategii opartej o wybrane produkty inwestycyjne. W ofercie TFI PZU znajduje się 67 funduszy/subfunduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych: 57 funduszy otwartych i 10 funduszy zamkniętych oraz inne produkty inwestycyjne. TFI PZU specjalizuje się w procesach inwestycyjnych opartych na polskim rynku akcyjnym, papierach dłużnych oraz akcjach spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej a także na globalnych strategiach makroekonomicznych. TFI PZU SA jako pierwsze w Polsce zaoferowało w 2018 roku niskokosztowe autorskie fundusze pasywne inPZU SFIO. Są to nowatorskie na polskim rynku strategie dostępne na nowoczesnej platformie internetowej.

Współpracujemy z GPW

W 2020 roku TFI PZU uruchomiło subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i w oparciu o indeks GPW CEEplus.

Informacje rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 527-22-28-027

REGON: 014981458

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000019102

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 15 013 000 zł, kapitał wpłacony w całości

Kontakt

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

PZU Park, 24 p.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

 

tel.: (22) 582 45 43

Infolinia: (22) 640 05 55, 801 102 102