Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA)

Należymy do liderów rynku towarzystw inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU – największej instytucji finansowej w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Korzysta z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje. TFI PZU zarządza kwotą ponad 34 mld złotych. Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie mamy fundusze o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.

Proponujemy różne sposoby długoterminowego oszczędzania

Z myślą o inwestorach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem przygotowaliśmy programy inwestycyjne (np.: PZU Sejf+ z ochroną kapitału, Święty Spokój, Portfele Kapitałowe) oraz programy emerytalno-inwestycyjne. Osoby, które chcą samodzielnie odkładać na emeryturę, mogą wybrać indywidualne konto emerytalne (IKE). Natomiast pracodawcy, którzy chcą dodatkowo wynagradzać swoich pracowników, mogą powierzyć prowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) właśnie nam – niekwestionowanemu liderowi tego segmentu rynku. TFI PZU jest także jednym z liderów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Udostępniamy różne strategie inwestycyjne

Klienci TFI PZU mogą także skorzystać z przygotowanej specjalnie dla nich indywidualnej, długoterminowej strategii opartej o wybrane produkty inwestycyjne. W ofercie TFI PZU znajduje się 49 funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych: 41 funduszy otwartych i 8 funduszy zamkniętych oraz inne produkty inwestycyjne. TFI PZU specjalizuje się w procesach inwestycyjnych opartych na polskim rynku akcyjnym, papierach dłużnych oraz akcjach spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej a także na globalnych strategiach makroekonomicznych. TFI PZU SA jako pierwsze w Polsce zaoferowało w 2018 roku niskokosztowe autorskie fundusze pasywne inPZU SFIO. Są to nowatorskie na polskim rynku strategie dostępne na nowoczesnej platformie internetowej.

Współpracujemy z GPW

W 2020 roku TFI PZU uruchomiło subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i w oparciu o indeks GPW CEEplus.

Informacje rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 527-22-28-027

REGON: 014981458

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000019102

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 15 013 000 zł, kapitał wpłacony w całości

Składanie zleceń w dobie koronawirusa

Zdrowie jest najważniejsze!

W tej wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji, w związku z zamknięciem części oddziałów Grupy PZU, zachęcamy naszych Klientów do kontaktu zdalnego. 

Jeśli posiadają Państwo PIN oraz numer rejestru, wszelkie dyspozycje lub inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych PZU FIO Parasolowy lub PZU FIO Ochrony Majątku mogą być przekazywane za pomocą telefonu do składania zleceń (22 640 05 55) lub na stronie www.pzu.pl w zakładce Zaloguj -> Rejestr w TFI PZU.

Jeśli zgubili Państwo swój PIN do rejestru, można go ponownie zamówić pod ww. numerem telefonu. PIN zostanie do Państwa wysłany pocztą na adres do korespondencji wskazany na Państwa rejestrze.

Jeśli nie posiadają Państwo numeru PIN, należy skontaktować się z infolinią TFI PZU pod ww. numerem telefonu. Konsultant uzgodni z Państwem rodzaj potrzebnego formularza zlecenia i sposób jego udostępnienia. Później należy uzupełnić formularz, wydrukować go i uzyskać poświadczenie tożsamości u notariusza. Następnie należy przesłać formularz z poświadczonym notarialnie podpisem pocztą na adres: TFI PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Wszyscy Uczestnicy posiadający rachunki PPK mogą zarządzać swoimi środkami za pośrednictwem platformy inPZU.pl 

Na inPZU można m.in.:
- sprawdzić stan swojego rachunku PPK,
- zmienić swoje dane osobowe,
- złożyć dyspozycję zamiany między subfunduszami lub zmienić alokację przyszłych wpłat, 
- dokonać zwrotu z rachunku PPK lub wypłaty po 60. roku życia,
- wskazać osoby uprawnione do otrzymania oszczędności z PPK w razie swojej śmierci.

Aby uzyskać więcej informacji nt. logowania do serwisu inPZU.pl mogą Państwo zadzwonić na infolinię 22 640 05 55.

Przypominamy również, że w przypadku funduszy inPZU SFIO, w serwisie inPZU bez wychodzenia z domu można składać zlecenia i dyspozycje związane z inwestycjami w fundusze pasywne.

Zachęcamy Państwa do kontaktu zdalnego.
Zespół TFI PZU

Kontakt

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

PZU Park, 24 p.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

 

tel.: (22) 582 45 43

fax: (22) 582 21 51

Infolinia: (22) 640 05 55, 801 102 102