Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)

Fundusze inwestycyjne zamknięte w odróżnieniu od funduszy otwartych, których jednostki są w ciągłej ofercie, mogą być nabywane tylko w ściśle określonych terminach emisji. Emisje funduszy zamkniętych mogą być publiczne dostępne dla wszystkich chętnych inwestorów ( w granicach liczby wyemitowanych certyfikatów) lub niepubliczne - dostępne tylko dla określonej grupy, zwykle inwestorów instytucjonalnych.

Uczestnictwo w funduszu zamkniętym odbywa się poprzez certyfikat inwestycyjny czyli należą one do tzw papierów wartościowych.

W co może inwestować fundusz zamknięty? Fundusze tego typu mogą inwestować w dużo szerszy zakres aktywów niż fundusze otwarte, m in:

 • tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 • papiery wartościowe,
 • udziały w spółkach,
 • lokaty bankowe,
 • waluty,
 • wierzytelności (z wyłączeniem wierzytelności wobec osób fizycznych)
 • własność nieruchomości
 • instrumenty towarowe

PZU FIZ

PZU FIZ Akord - fundusz publiczny

 • fundusz inwestycyjny absolutnej stopy zwrotu zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
 • średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • zalecany minimalny okres inwestycji 18 miesięcy

Dowiedz się więcej

PZU FIZ

PZU FIZ Legato - fundusz publiczny

 • fundusz inwestycyjny absolutnej stopy zwrotu zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
 • średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • zalecany minimalny okres inwestycji 18 miesięcy

Dowiedz się więcej

PZU FIZ

PZU FIZ Medyczny - fundusz niepubliczny

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.Dowiedz się więcej

PZU FIZ

PZU FIZ Akcji Focus - fundusz niepubliczny

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

 


Dowiedz się więcej

 

PZU FIZ

PZU FIZ Forte - fundusz niepubliczny

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

 


Dowiedz się więcej