TFI PZU informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się nazwa Subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy).

Portfel PZU Święty Spokój

Portfel składa się z trzech subfunduszy i funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego – zalecany na min. rok

Zalety Portfela PZU Święty Spokój

Z Portfelem PZU Święty Spokój możesz:

 • zainwestować całą wpłatę
 • decydować, ile pieniędzy i kiedy przeznaczysz na kolejne wpłaty
 • składać zlecenia i obsługiwać swój portfel przez telefon i Internet

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w Regulaminie uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Portfel PZU Święty Spokój.

Dla kogo

Dla osób i firm, które:

 • planują systematycznie inwestować
 • oczekują swobodnego dostępu do zgromadzonych pieniędzy
 • wolą wpłacać środki, kiedy i jak często chcą
 • wybierają inwestowanie w bezpieczne instrumenty finansowe

Minimalne kwoty wpłat

Minimalne kwoty wpłat wynoszą:

 • pierwsza wpłata – 3.000 zł (promocja do odwołania)
 • każda kolejna wpłata – minimum 100 zł

Jak przystąpić do programu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Portfel PZU Święty Spokój
 2. Kontakt z dystrybutorem
  Skontaktuj się z TFI PZU SA pod nr telefonu 22 582 28 99
 3. Zlecenie
  TFI PZU SA przyjmie od Ciebie deklarację przystąpienia do programu i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wybranego portfela inwestycyjnego wskazanego w deklaracji

Portfele inwestycyjne

 

PZU Portfel Święty Spokój

 • 60% - PZU Obligacji Krótkoterminowych
 • 20% - PZU FIO Ochrony Majątku
 • 10% - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 • 10% - PZU SEJF+

Charakterystyka funduszy

W ramach Programu pieniądze inwestowane są w następujące fundusze:

Dokumenty do pobrania

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Szczegóły Programu znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.