Pracowniczy program emerytalny PPE

Zadbaj o swój wizerunek jako odpowiedzialnego społecznie pracodawcy i wyróżnij się na rynku. Dzięki uruchomieniu w swojej firmie PPE umożliwisz pracownikom budowanie kapitału na przyszłą emeryturę.

 

Dla kogo

Dla procodawców, którzy chcą wyróżnić się wśród konkurencji oraz zadbać o lepszą emeryture swoich pracowników.

Do PPE mogą przystąpić pracownicy, którzy nie ukończyli 70. roku życia, pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz są zatrudnieni na podstawie umowy:

 • o pracę (także spółdzielczej),
 • powołania, wyboru, mianowania,
 • powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną.

Co możesz zyskać jako pracodawca

 • Zyskujesz przewagę konkurencyjną – budujesz dobry wizerunek swojej firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy i troszczysz się o pracowników.
 • Korzystasz z ulgi podatkowej – koszty prowadzenia PPE możesz wliczać w koszty uzyskania przychodu i odprowadzać niższy podatek dochodowy.
 • Otrzymujesz ulgę w ZUS – składka podstawowa w PPE to część wynagrodzenia, od którego nie odprowadzasz składek do ZUS.

Co mogą zyskać pracownicy

Dodatkowe oszczędności na emeryturę

Dzięki temu, że pracodawca odprowadza składki do PPE w wysokości do 7% wynagrodzenia brutto pracownika, to pracownicy zyskują źródło dodatkowych oszczędności na emeryturę.

Możliwość zwolnienia z podatku

Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Zobacz więcej w sekcji "Kiedy możesz wypłacić pieniądze".

Dziedziczenie oszczędności

Oszczędności w PPE są własnością pracownika. W razie jego śmierci osoby wskazane przez niego otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn.

Niskie koszty zarządzania

Dzięki niskim kosztom zarządzania aktywami możemy osiągnąć wyższą zyskowność naszych inwestycji, a pracownik może zgromadzić więcej oszczędności.

Zobacz więcej informacji

Wygodna obsługa

Pracownik otrzymuje dostęp do rejestru on-line oraz elektronicznego potwierdzenia transakcji.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

PPE podlegają szczególnemu, rygorystycznemu nadzorowi wynikającemu z przepisów prawa. 

Jak działa program

Kto i ile wpłaca na PPE

W PPE występują dwa rodzaje składek: podstawowa i dodatkowa.

Składka podstawowa:

 • opłacasz ją Ty - jako pracodawca,
 • nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia pracownika,
 • może być określona albo kwotowo, albo jako procent  zarobków pracownika – lecz nie więcej niż kwota wskazana w umowie zakładowej.

Składka dodatkowa:

 • opłaca ją pracownik za Twoim pośrednictwem,
 • na wniosek pracownika potrącasz z jego wynagrodzenia wskazaną kwotę i jako pracodawca przekazujesz ją do PPE,
 • maksymalna wpłata dodatkowa w 2023 r. wynosi 31 207,50 zł.

Jakie fundusze są dostępne w ramach PPE

Kto i kiedy może wypłacić pieniądze z PPE:

Pracownicy mogą wypłacić pieniądze z PPE, jeśli:

 • ukończą 60. rok życia,
 • ukończą 55. rok życia oraz uzyskają wcześniejsze uprawnienia emerytalne,
 • automatycznie – gdy ukończą 70. rok życia,
 • na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci pracownika.

Jeżeli wypłata nastąpi w powyższych sytuacjach, nie będzie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Jak uruchomić PPE

 1. Jako pracodawca ustalasz z przedstawicielami pracowników lub organizacji związkowych warunki PPE m.in.:

  •  minimalny staż pracy, który uprawnia do przystąpienia do PPE,
  •  wysokość składki podstawowej – maks. 7%  wynagrodzenia pracownika.
 2. Zawierasz z reprezentacją pracowników umowę zakładową, która określa zasady funkcjonowania PPE.
 3. Następnie zawierasz umowę z TFI PZU.
 4. Wniosek o wpis programu do rejestru PPE wraz z wymaganymi dokumentami składany jest w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 5. KNF wpisuje program do rejestru pracowniczych programów emerytalnych.

U nas uruchomienie PPE jest łatwe i szybkie. Przejmujemy na siebie wiele obowiązków administracyjnych i zapewnimy wsparcie formalno-prawne na każdym etapie współpracy, np.:

 • możemy reprezentować Twoją firmę przed KNF,

 • udostępniamy system do obsługi PPE,
 • zapewniamy profesjonalne materiały i szkolenia dla pracodawców i pracowników.

Jakie pobieramy opłaty

Wysokość opłaty za zarządzanie jest ustalana indywidualnie i zapisana w umowie. Brak innych dodatkowych opłat.

 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą PPE lub innymi rozwiązaniami emerytalno-oszczędnościowymi, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń 22 640 06 22 (opłata wg taryfy operatora)
Napisz do nas ppe@pzu.pl

Nota prawna

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.