Pracowniczy Program Emerytalny PPE

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to sprawdzony sposób oszczędzania na dodatkową, prywatną emeryturę, która w momencie wypłaty zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

PPE to dobrowolny program dla pracowników, który uruchamia pracodawca. Mogą do niego przystąpić pracownicy, którzy nie ukończyli 70. roku życia, pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Dlaczego warto uczestniczyć w PPE

Dodatkowe oszczędności na emeryturę

Dzięki temu, że pracodawca odprowadza składki do PPE w wysokości do 7% Twojego wynagrodzenia brutto, to Ty zyskujesz źródło dodatkowych oszczędności na emeryturę.

Brak podatku przy wypłacie oszczędności

Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Zobacz więcej w sekcji "Kiedy możesz wypłacić pieniądze".

 

Dziedziczenie oszczędności

Oszczędności w PPE są Twoją własnością. W razie śmierci osoby wskazane przez Ciebie otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn.

Niskie koszty zarządzania

Dzięki niskim kosztom zarządzania aktywami możemy osiągnąć wyższą zyskowność naszych inwestycji, a Ty możesz zgromadzić więcej oszczędności.

Wygodna obsługa

Otrzymujesz dostęp do rejestru on-line oraz elektronicznego potwierdzenia transakcji.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

PPE podlegają szczególnemu, rygorystycznemu nadzorowi wynikającemu z przepisów prawa. 

Jak działa program

Kto i ile wpłaca na PPE

W PPE występują dwa rodzaje składek: podstawowa i dodatkowa.

Składka podstawowa:

 • opłaca ją Twój pracodawca,
 • nie może być wyższa niż 7% Twojego wynagrodzenia,
 • może być określona albo kwotowo, albo jako procent Twoich zarobków, albo jako procent Twoich zarobków – lecz nie więcej niż kwota wskazana w umowie zakładowej.

Składka dodatkowa:

 • opłacasz ją Ty za pośrednictwem pracodawcy – na Twój wniosek pracodawca potrąca z Twojego wynagrodzenia wskazaną kwotę i przekazuje ją do PPE,
 • maksymalna wpłata dodatkowa w 2023 r. wynosi 31 207,50 zł.

 •  

Jak lokujemy pieniądze

Docelowo składki inwestujemy w subfundusze inwestycyjne, którymi zarządza TFI PZU.  Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób inwestowania w PPE – dostosowany do Twojego wieku, poziomu akceptacji ryzyka oraz preferowanego stylu oszczędzania.

Jakie fundusze są dostępne w ramach PPE

Kiedy możesz wypłacić pieniądze

Możesz wypłacić pieniądze z PPE:

 • jeśli ukończysz 60. rok życia,
 • jeśli ukończysz 55. rok życia oraz uzyskasz wcześniejsze uprawnienia emerytalne,
 • automatycznie – gdy ukończysz 70. rok życia,
 • na wniosek osoby uposażonej – w przypadku Twojej śmierci.

Jeżeli wypłata nastąpi w powyższych sytuacjach, nie będzie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Po odejściu z firmy możesz przenieść pieniądze z PPE do innego PPE lub na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Dostęp do zgromadzonych oszczędności

Twoje oszczędności zapisane są na indywidualnym rejestrze. Wygodny dostęp do rejestru online zapewnia platforma inPZU, gdzie możesz:

 • sprawdzić wartość swoich oszczędności z podziałem na źródło pochodzenia wpłat
 • przejrzeć szczegółową historię wpłat

Dowiedz się więcej o serwisie inPZU

Jak zalogować się do rejestru PPE?

Jeśli chcesz wygodnie zarządzać swoimi oszczędnościami zgromadzonymi w PPE zaloguj się do serwisu inPZU

 1. Wejdź na stronę in.pzu.pl
 2. Kliknij w „Zaloguj” i wybierz niebieski kafel inPZU

 3. Podaj login i hasło (jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 22 640 05 55)

Masz więcej pytań na temat Pracowniczego Programu Emerytalnego bądź dostępu do Twojego konta na serwisie inPZU?

Skontaktuj się z nami


Napisz do nas ppe@pzu.pl

Zadzwoń na infolinię dla uczestników 22 640 05 55 (infolinia inPZU)

Skontaktuj się ze swoim pracodawcą

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj