Pytania i odpowiedzi

Platforma inwestycyjna inPZU

 • Jakie dokumenty są potrzebne otworzyć rejestr online na platformie inPZU?

  Przygotuj dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport lub kartę pobytu) wydany w Polsce, numer telefonu odraz adres e-mail.

 • Ile czasu trwa proces otwarcia rejestru i jak on wygląda?

  Konto w inPZU otwieramy natychmiast po zatwierdzeniu zlecenia kodem sms i wejściu w proces wideoweryfikacji. Od tego momentu możesz logować się do inPZU, ale pełną funkcjonalność otrzymasz po weryfikacji Twojej tożsamości w wyniku: wideoweryfikacji, przelewu i rozliczeniu pierwszej wpłaty. Zazwyczaj trwa to 3 dni. W celu weryfikacji Twojej tożsamości konieczne jest:

  • przejście procesu wideoweryfikacji podczas, którego poprosimy o wykonanie zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości wydanego w Polsce (dowód osobisty/paszport/karta stałego pobytu),wykonanie selfie i prostego zadania przed kamerą,
  • dokonanie pierwszej wpłaty z należącego do Ciebie rachunku bankowego, którego dane towarzyszące (imię, nazwisko) są zgodne z danymi podanymi w procesie rejestracji w inPZU.

  Konto inPZU zostanie dezaktywowane jeśli:

  • wynik wideoweryfikacji jest negatywny lub
  • nie dokończysz wideoweryfikacji w ciągu 72 godzin.
 • Co zrobić, aby zmienić dane, np. w przypadku pomyłki przy ich wpisywaniu?

  Dane możesz edytować do momentu zatwierdzenia zlecenia kodem sms. Możesz to zrobić na ekranie „Podsumowanie” lub cofnąć się w procesie przyjmowania zlecenia i je poprawić. Jeśli natomiast zlecenie zostało zatwierdzone z błędnymi danymi i Twoja tożsamość została zweryfikowana przelewem, to możesz złożyć zlecenie zmiany danych w panelu „Moje Konto”.

 • Ile kosztuje inwestowanie w serwisie inPZU?

  Inwestowanie w subfundusze inPZU SFIO za pośrednictwem serwisu inPZU jest bezpłatne – nie pobieramy opłat manipulacyjnych za nabycie, zamianę i odkupienie jednostek uczestnictwa. Jeśli posiadasz inwestycje w PZU FIO Parasolowy oraz PZU FIO Ochrony Majątku, opłaty od zleceń pobierane są zgodnie z tabelą opłat dystrybutora.Fundusze zarządzane przez TFI PZU pobierają opłaty za zarządzanie, które są już uwzględnione w codziennej wycenie jednostek uczestnictwa (wartość rejestru/ów, którą widzisz w panelu „Moje produkty” uwzględnia już opłatę za zarządzanie).

 • Czy mogę wpłacić środki od razu do całego portfela lub produktu alokowanego w kilka funduszy?

  Tak. Jednym przelewem możesz wpłacić pieniądze od razu do całego portfela inPZU SFIO lub produktu alokowanego w kilka funduszy. Wpłacona kwota zostanie automatycznie podzielona pomiędzy subfundusze według zapisanej na portfelu/produkcie alokacji. W przypadku inwestycji w inPZU SFIO, możesz również wpłacić pieniądze do jednego wybranego subfunduszu wchodzącego w skład Twojego portfela.

 • Czy mogę przelać wyższą kwotę niż zadeklarowałem w zleceniu?

  System płatności on-line po zatwierdzeniu zlecenia nie pozwoli na edycję pola zawierającego kwotę zlecenia. Natomiast, jeśli opłacisz zlecenie przelewem bezpośrednio z własnego konta bankowego, wówczas możesz wskazać dowolną kwotę, ale nie mniejszą niż 100 zł.

 • W jaki sposób otrzymam potwierdzenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu?

  Masz możliwość wyboru formy otrzymywania potwierdzeń transakcji. Możesz je otrzymywać elektronicznie, w postaci pliku zamieszczonego w serwisie inPZU lub wyślemy je listem na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny. Zachęcamy do wyboru formy elektronicznej, jest ona wygodniejsza i bezpieczniejsza. Formę otrzymywania potwierdzeń transakcji możesz zmienić w panelu „Moje konto”.

 • Czy mogę zmienić subfundusze w moim portfelu?

  W każdej chwili możesz zmienić udział procentowy subfunduszy w portfelach posiadanych w inPZU SFIO. W tym celu w menu ZLECENIA wybierz opcję EDYTUJ. Możesz też dodać kolejny subfundusz do portfela (opcja „Dodaj nowy fundusz”). Masz też możliwość przeniesienia pieniędzy miedzy subfunduszami w ramach tego samego lub różnych portfeli (opcja „Zamień”).

 • Jak szybko mogę wycofać swoje pieniądze?

  Jednostki uczestnictwa możesz odkupić w każdej chwili. Pieniądze wyślemy niezwłocznie po odkupieniu, a otrzymasz je najwcześniej trzeciego dnia od momentu zatwierdzenia zlecenia odkupienia.

 • W jaki sposób mogę złożyć zlecenia do konta, jeżeli serwis inPZU nie działa?

  Możesz je złożyć na formularzach udostępnionych w serwisie inPZU. Formularze możesz złożyć osobiście w siedzibie TFI PZU SA, przesłać dokumenty poświadczone notarialnie na adres TFI PZU SA lub Agenta Transferowego lub przesyłać na adres e-mail COK: pzucok@pekao-fs.com.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pamiętaj, że dokument przekazany elektronicznie i opatrzony podpisem kwalifikowanym powinien zostać przekazany z adresu poczty elektronicznej dedykowanego do operacji wykonywanych w serwisie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie korzystania z serwisu inPZU. Jeżeli inwestycje w fundusze zarządzane przez TFI PZU została rozpoczęta za pośrednictwem dystrybutora, zlecenie możesz złożyć u tego dystrybutora.

 • Jak często aktualizowana jest wartość moich inwestycji na rejestrze w inPZU?

  Wartość Twoich inwestycji zapisanych na posiadanych rejestrach jest aktualizowana w każdym dniu, kiedy odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Czyli w każdym dniu, kiedy zostaną wycenione na nowo jednostki uczestnictwa posiadanych przez Ciebie subfunduszy/funduszy. Pamiętaj, że ze względu na proces rozliczania transakcji na jednostkach uczestnictwa, informacje o stanie Twojego konta wskazane w serwisie inPZU podawane są według zapisów z ostatniego dostępnego dnia wyceny, w związku z czym informacje te mogą nie uwzględniać zleceń oczekujących na rozliczenie.

 • Jak obliczana jest stopa zwrotu dla poszczególnych subfunduszy w tabeli notowań w inPZU?

  Każdego dnia roboczego w serwisie inPZU zapisane zostają aktualne wyceny jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy/funduszy. Strona zostaje zaktualizowana i na ich podstawie obliczana jest stopa zwrotu.

 • Co zrobić, jeżeli zapomnę hasła dostępu do inPZU?

  Skorzystaj z opcji „Nie pamiętam loginu lub hasła” w oknie logowania do konta Klienta serwisu. Podaj login i PESEL (w przypadku osób bez numeru PESEL należy podać datę urodzenia) a następnie zdefiniuj nowe hasło. Operację zatwierdzisz jednorazowym kodem wysłanym sms.

 • Co zrobić, jeżeli zapomnę loginu do inPZU?

  Skontaktuj się z nasza Infolinią pod numerem 22 640 05 55. Po pozytywnej weryfikacji login zostanie przesłany na Twój adres e-mail, zapisany w serwisie.

 • Co zrobić, jeżeli osoba trzecia pozna moje hasło dostępu do serwisu?

  W takim przypadku powinieneś niezwłocznie zmienić hasło dostępu do serwisu. Pamiętaj, żeby nie ujawniać hasła i loginu osobom trzecim. Zalecamy dokonywanie zmiany hasła nie rzadziej niż co 30 dni.

 • Czy mogę w inPZU otworzyć wspólne konto z małżonkiem?

  W ramach serwisu otwierane są wyłącznie rejestry indywidualne.

 • Czy mogę w inPZU otworzyć konto dla małoletniego dziecka?

  W ramach serwisu otwierane są wyłącznie rejestry dla osób pełnoletnich.

 • W jaki sposób mogę zmienić numer telefonu i adres e-mail, który podałem w serwisie inPZU?

  Możesz to zrobić składając dyspozycję zmiany danych w panelu „Moje konto”. Pamiętaj jednak, że nie możesz zmienić jednocześnie numeru telefonu i adresu e-mail. Zmiana numeru telefonu potwierdzana jest kodem, wysyłanym na wskazany w serwisie adres e-mail, zmiana adresu e-mail potwierdzana jest kodem SMS wysyłanym na numer telefonu, zapisany w serwisie.

 • Czy mogę przenieść IKZE lub IKE z innej instytucji finansowej?

  Tak, możesz przenieść te produkty z innej instytucji. Jeśli posiadasz już konto w inPZU lub otwierasz dwa produkty, a jeden chcesz przenieść z innej instytucji finansowej zadeklaruj w otwarciu produktu chęć dokonania wypłaty transferowej. Po otwarciu rejestru otrzymasz informację potwierdzającą zawarcie IKE lub IKZE, które musisz przedstawić dotychczasowej instytucji finansowej, aby zlecić tam wypłatę transferową. Jeśli chcesz zlecić jednoczesne przeniesienie IKZE i IKE z innych instytucji, nie będziesz mógł tego zrobić na inPZU, ponieważ nie będziemy mogli potwierdzić Twojej tożsamości.

 • Mam IKE w innej instytucji finansowej, czy mogę otworzyć IKZE w inPZU?

  Tak, możesz mieć oba te produkty w różnych instytucjach finansowych. Pamiętaj jednak, że możesz posiadać tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE. Jeżeli masz któryś z tych produktów w innej instytucji finansowej możesz go przenieść do TFI PZU dokonując wypłaty transferowej.

 • Kiedy i jak mogę dokonać pierwszej wpłaty?

  Masz dwie opcje do wyboru:

  • możesz wykonać przelew online (poprzez Paybynet), wybierając z listy swój bank. W tym przypadku automatycznie podstawia się wszystkie dane do przelewu i wystarczy, że zatwierdzisz transakcję.
  • możesz też wykonać przelew bezpośrednio z własnego konta bankowego. Pamiętaj o prawidłowym uzupełnieniu danych do przelewu. Dane te otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie zlecenia, możesz też je pobrać w pdf przy składaniu zlecenia. W obu przypadkach, w celu weryfikacji Twojej tożsamości, musisz dokonać pierwszej wpłaty z należącego do Ciebie rachunku bankowego, którego dane towarzyszące (imię, nazwisko) są zgodne z danymi podanymi w procesie rejestracji w inPZU.

Pokaż więcejZwiń

Przeniesienie obsługi moich produktów do serwisu inPZU

1 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne (art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2023 r. poz. 1059).

 Podatek od zysków kapitałowych za 2024 rok każdy uczestnik funduszy inwestycyjnych będzie zobowiązany uwzględnić i rozliczyć samodzielnie w swoim zeznaniu podatkowym w 2025 r. Dzięki temu będzie możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami z innych inwestycji kapitałowych.

Zapoznaj się z materiałem na temat zmian opracowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, której TFI PZU SA jest członkiem. >>>

Inwestowanie w fundusze w TFI PZU

 • Gdzie mogę kupić fundusze TFI PZU?

  Klienci indywidualni

  W zależności od rodzaju funduszu, nabycie jednostek może odbywać się w różny sposób.

  Fundusze indeksowe:

  • Online - na platformie inwestycyjnej inPZU.pl po założeniu rejestru
   Załóż rejestr
  • U wybranych dystrybutorów (m.in. bankach, domach maklerskich)
   Lista dystrybutorów jest dostępna tutaj

   

  Fundusze otwarte i zamknięte (publiczne) zarządzane aktywnie:

  • U wybranych dystrybutorów (m.in. bankach, domach maklerskich)
   Lista dystrybutorów jest dostępna tutaj
  • W siedzibie Towarzystwa
   Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA 
   PZU Park p. 24
   Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
   00-843 Warszawa
   tel.: 22 582 28 99 ( koszt wg stawki operatora)

   

  Klienci instytucjonalni

  • U wybranych dystrybutorów (m.in. bankach, domach maklerskich)
   Lista dystrybutorów jest dostępna tutaj
  • W siedzibie Towarzystwa
   Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA 
   PZU Park p. 24
   Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
   00-843 Warszawa
   tel.: 22 582 28 99 ( koszt wg stawki operatora)
 • Czy mogę kupić kilka subfunduszy jednocześnie?

  TAK. Serwis inPZU umożliwia budowę indywidualnego portfela inwestycyjnego alokowanego w wybrane przez Ciebie subfundusze inPZU SFIO lub wybór gotowego portfela modelowego.

 • Jaka jest minimalna kwota wpłaty do funduszy?

  Jeżeli inwestujesz w subfundusze inPZU SFIO, minimalna kwota wpłaty do subfunduszu lub portfela to 100 zł. Minimalna wpłata do rejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych w PZU FIO Parasolowy oraz PZU FIO Ochrony Majątku wynosi 100 zł. Wysokość wpłat dokonywanych do produktów inwestycyjnych lub programów emerytalnych regulowana jest odrębnymi zapisami regulaminu danego produktu lub programu. Pamietaj, że serwis inPZU automatycznie będzie sprawdzał i podpowiadał minimalne wpłaty. Przelewy na niższą kwotę niż wartość minimalnej wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego zostały przesłane.

 • Kiedy jest pobierany podatek od zysków wypracowanych w funduszu?

  Podatek od zysków kapitałowych jest pobierany na koniec inwestycji – czyli podczas realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Podstawą do obliczenia podatku jest kwota zysku w okresie trwania Twojej inwestycji.

 • Co to jest jednostka uczestnictwa?

  Jednostka uczestnictwa to część majątku funduszu inwestycyjnego. Odpowiada ona „udziałowi”, jaki uczestnik ma w majątku funduszu. Jednostki uczestnictwa są wyceniane w każdym dniu giełdowym, ich wartość zmienia się w zależności od zmian cen instrumentów finansowych posiadanych przez fundusz. Nie możesz nikomu innemu ich sprzedać, są one odkupywane od Ciebie przez fundusz, po złożeniu zlecenia odkupienia. Jednostki uczestnictwa są dziedziczone.

 • Czym jest prospekt informacyjny funduszu?

  Prospekt informacyjny to dokument regulujący działalność funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Zawarte są w nim dane określone ściśle w Rozporządzeniu Ministra Finansów, to jest m.in. dane dotyczące TFI, funduszu, polityki inwestycyjnej, charakterystyki jednostek uczestnictwa, Depozytariusza funduszu, Agenta Transferowego TFI, Dystrybutorów sprzedających jednostki uczestnictwa, zasad realizacji zleceń, wycen jednostek uczestnictwa itp. Przed rozpoczęciem inwestycji w dany fundusz inwestor zobowiązany jest do zapoznania się z prospektem informacyjnym.

 • Czym są Dokumenty zawierające kluczowe informacje (PRIIPs)?

  Dokumenty zawierające kluczowe informacje (PRIIPs) to dokumenty zapewniające inwestorom łatwy dostęp do najbardziej istotnych informacji o danym funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje objęte Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (PRIIPs) są wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru produktu, polityki inwestycyjnej funduszu, ryzyka, opłat, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także aby ułatwić porównanie go z innymi produktami. Każdy fundusz inwestycyjny otwarty musi posiadać i przekazywać do publicznej wiadomości dokument PRIIPs.

 • Co to są aktywa funduszu i z czego się składają?

  Aktywa to majątek funduszu inwestycyjnego - środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników, papiery wartościowe, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

 • Jakie są ryzyka związane z inwestycją w fundusze?

  Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu/subfunudszu („Fundusz”) towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu (subfunduszu), a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy. Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII. Inwestowanie w fundusze wiąże się z pojęciem ryzyka inwestycyjnego. Jest to brak możliwości założenia, przewidzenia osiąganego zysku lub straty z zainwestowanych pieniędzy. Należy pamiętać, że im większa oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji, tym większe ryzyko poniesienia straty. Im więcej zaryzykujemy, tym możemy potencjalnie więcej zarobić, ale musimy się tez liczyć z większymi potencjalnymi stratami. Najbardziej bezpieczne są fundusze rynku pieniężnego oraz fundusze obligacji. Większe ryzyko przejściowych spadków wartości jednostek towarzyszy funduszom zrównoważonym, a bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się fundusze akcyjne.

 • Czy majątek funduszu jest wydzielony? Co dzieje się z wpłaconymi przeze mnie środkami?

  Pieniądze zainwestowane w fundusze inwestycyjne są zaewidencjonowane na wydzielonych kontach funduszy prowadzonych przez banki Depozytariuszy. Środki te nie stanowią masy majątkowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 • Czy pieniądze wpłacone do funduszu są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

  Nie. Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Jeżeli ceny instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz, spadną (np. w przypadku kryzysu finansowego na świecie), wartość jednostki uczestnictwa również spadnie, co oznacza, że uczestnik poniesie stratę z inwestycji.

 • Czy pieniądze wpłacone do funduszu są gwarantowane przez PZU?

  Nie. Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Środki w funduszu są wydzielone od aktywów Grupy PZU, i chociaż Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA dokłada starań, aby zarządzać funduszami z najwyższą starannością, żadna spółka z Grupy PZU nie gwarantuje środków w funduszu.

Pokaż więcejZwiń

IKE I IKZE

 • Posiadam IKZE i IKE. Jak dzielone są moje wpłaty przy przekroczeniu limitów?

  Dla IKZE i IKE obowiązują roczne limit wpłat, które co roku zmieniają się. Jeżeli na inPZU otworzyłeś oba produkty, dokonując wpłaty używając opcji „DOKUP DO IKZE/IKE” Twoje wpłaty w pierwszej kolejności trafią na rachunek IKZE - do wysokości rocznego limitu obowiązującego w bieżącym roku. Jeżeli ten limit przekroczysz, kolejne wpłaty trafią do IKE - do momentu, aż wyczerpiesz łączny limit dla obu produktów. Jeżeli dokonasz wpłaty, która przekroczy oba limity, zwrócimy Ci nadwyżkę.

  PRZYKŁAD (jest rok 2023)

  Roczny limit wpłat do IKZE wynosi : 8 322 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę

  Roczny limit wpłat do IKE wynosi: 20 805 zł

   

  Wpłacasz 18 000 zł

  Do IKZE trafi: 8 322 zł - wykorzystasz cały roczny limit

  Do IKE trafi: 9 678 zł - reszta Twojej wpłaty

   

  Gdy dopłacisz 15 000 zł

  Do IKZE trafi: 0 zł – już wykorzystałeś limit

  Do IKE trafi: 11 127 zł - tą dopłatą wykorzystasz także cały roczny limit wpłat do IKE

  Zwrócimy Ci 3 873 zł nadwyżki na rachunek, z którego zostały przesłane środki.

 • Jakie są opłaty i podatki przy wypłacie środków zgromadzonych na IKZE i IKE?

  Dla IKZE

  • Jeżeli wypłacasz środki po osiągnieciu 65. roku życia (i wpłacałeś przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych) - zapłacisz tylko zryczałtowany podatek w wysokości 10% zgromadzonych środków, nie zapłacisz za to podatku od zysków kapitałowych. Wcześniej w każdym roku oszczędzania możesz korzystać z ulg podatkowych.
  • Jeżeli wypłacisz całość zgromadzonych pieniędzy wcześniej (zlecenie Zwrotu), będzie to oznaczało konieczność rozliczenia tych środków w rocznym zeznaniu PIT jako dochodu z innych źródeł. Na Tobie spoczywa obowiązek obliczenia i zapłaty podatku dochodowego.

  Dla IKE

  • Jeżeli wypłacasz środki po osiągnieciu 60. roku życia (i wpłacałeś przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub ponad połowy wartości wpłat na IKE dokonałeś co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty) - nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami, nie zapłacisz też podatku od zysków kapitałowych.
  • Jeżeli wypłacisz całość lub część zgromadzonych pieniędzy wcześniej (zlecenie Zwrotu), zapłacisz podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) od zakumulowanych na IKE zysków. Podatek odprowadzimy za Ciebie.
 • Jak mogę dodać Osobę Uprawnioną do IKZE lub IKE?

  Dyspozycja dodania, zmiany i usunięcia osoby uprawnionej jest dostępna w serwisie inPZU w zakładce Moje Konto >>> Osoby powiązane. Możesz to również zrobić na formularzu papierowym dostępnym tutaj. Formularz możesz złożyć osobiście w siedzibie TFI PZU SA, przesłać dokumenty poświadczone notarialnie na adres TFI PZU SA lub Agenta transferowego lub przesyłać na adres e-mail COK: pzucok@pekao-fs.com.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pamiętaj, że dokument przekazany elektronicznie i opatrzony podpisem kwalifikowanym powinien zostać przekazany z adresu poczty elektronicznej dedykowanego do operacji wykonywanych w serwisie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie korzystania z serwisu inPZU.

PPK

Sprawdź pytania i odpowiedzi na serwisie emerytura ppk>>

Zlecenia telefoniczne

Zasady składania zleceń telefonicznych na zakup funduszy TFI PZU znajdziesz tutaj

Opłaty

Tabele opłat dostępne są dostępne tutaj

Reklamacje

Zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne (art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2023 r. poz. 1059).

 Podatek od zysków kapitałowych za 2024 rok każdy uczestnik funduszy inwestycyjnych będzie zobowiązany uwzględnić i rozliczyć samodzielnie w swoim zeznaniu podatkowym w 2025 r. Dzięki temu będzie możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami z innych inwestycji kapitałowych.

Zapoznaj się z materiałem na temat zmian opracowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, której TFI PZU SA jest członkiem. >>>