Pakiet Wyższa Emerytura PWE

PWE to możliwość dodatkowego oszczędzania na najbliższy czas lub na odległą przyszłość. Pozwala na gromadzenie oszczędności, które mogą być Twoim dodatkowym wsparciem finansowym zarówno w niespodziewanych lub trudnych sytuacjach życiowych, jak i po przejściu na emeryturę.

To dodatkowy pakiet indywidualnych produktów emerytalno-oszczędnościowych. Jest on prowadzony na preferencyjnych warunkach, a ponadto umożliwia skorzystanie z ulg podatkowych. PWE to benefit, jaki może udostępnić Twój pracodawca, dzięki któremu już dziś możesz zadbać o swoją przyszłość finansową.

Tutaj wpisz zawartość

Z czego składa się PWE

PWE może składać się ze wszystkich oferowanych produktów albo tylko z wybranych. To pracodawca decyduje, które produkty udostępni w pakiecie swoim pracownikom.

Podstawowym elementem PWE jest Pracowniczy Plan Oszczędnościowy

PWE może składać się z:

 • Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
 • Indywidulanego Konta Emerytalnego (IKE)
 • Pracowniczego Planu Oszczędnościowego (PPO)

Korzyści wynikające z PWE

 • Sam decydujesz o produktach i funduszach, w które będą inwestowane Twoje pieniądze.
 • Gromadzisz dodatkowe oszczędności, które są Twoją własnością.
 • Zabezpieczasz bliskich – Twoje oszczędności podlegają dziedziczeniu.
 • Korzystasz z corocznej ulgi podatkowej na IKZE, jeśli wybierzesz ten produkt.
 • Korzystasz z atrakcyjnych warunków oszczędzania:
 • nie ponosisz kosztów administracyjnych i manipulacyjnych,
 • 100 proc. wpłacanych składek jest inwestowanych,
 • niskie koszty zarządzania aktywami.
 • Możesz oszczędzać w funduszach cyklu życia i funduszach pasywnych – o zróżnicowanym poziomie ryzyka i różnej polityce inwestycyjnej.
 • Otrzymujesz dostęp do nowoczesnego serwisu inwestycyjnego inPZU, który pozwala składać dyspozycje online.
 • Możesz kontynuować oszczędzanie na preferencyjnych warunkach po rozwiązaniu umowy o pracę.

Skąd pochodzą wpłaty na PWE


Pieniądze gromadzone w Twoim PWE mogą pochodzić nawet z trzech źródeł (pracodawca decyduje o możliwości finansowania poniższych wpłat).

Wpłata finansowana przez Twojego pracodawcę –pracodawca finansuje Ci comiesięczną wpłatę do PWE. Ta wpłata to Twój przychód, podlegający podatkowi od osób fizycznych (PIT) oraz składkom na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że Twoje wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wysokość tego podatku (12 proc. lub 32 proc. – w zależności od skali podatkowej) oraz o składki ZUS

Wpłata finansowana przez Ciebie, przekazywana do PWE przez Twojego pracodawcę – jeżeli chcesz oszczędzać więcej, możesz zadeklarować regularną wpłatę potrącaną z Twojego wynagrodzenia i odprowadzaną do PWE przez Twojego pracodawcę. Składka ta jest dobrowolna, a jej minimalna wysokość jest ustalana przez pracodawcę. W każdej chwili możesz z niej zrezygnować lub zmienić jej wysokość.

Wpłata indywidualna – dodatkowo możesz dokonać bezpośrednio wpłaty ze swojego rachunku bankowego. Minimalna wysokość wpłaty indywidualnej to 100 zł.

Charakterystyka produktów dostępnych w PWE

 

 

IKZE

IKE

PPO

Roczny limit wpłat 2023 r.

8 322 zł dla osób na umowach o pracę

12 483 zł dla osób samozatrudnionych  prowadzących działalność pozarolniczą

20 805  Brak

Korzyści podatkowe dla pracownika

Ulga w podatku dochodowym (można odliczyć wpłacone pieniądze od podstawy opodatkowania: 12 proc. lub 32 proc. zwrotu od wpłaconej sumy – zależnie od skali podatkowej, a dla samozatrudnionych opodatkowanych podatkiem liniowym – 19 proc.) Zwolnienie z 19 proc. podatku od zysków kapitałowych Brak

Wypłata pieniędzy

Uczestnik, który ukończył 65. rok życia i oszczędzał przez pięć lat w IKZE, płaci podatek według stawki zryczałtowanej wynoszącej 10 proc.

Uczestnik, który ukończył 60. rok życia i przez pięć lat oszczędzał w IKE, jest zwolniony z podatku

Na zasadach określonych w umowie PWE – 19 proc. podatek od zysków kapitałowych

Wcześniejsza wypłata

Zwrot (przed ukończeniem 65. roku życia):

 • od 13. miesiąca obowiązywania umowy: bez opłat
 • przed 13. miesiącem obowiązywania umowy: opłata w wysokości 100 zł

Zwrot opodatkowany według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od całej wypłacanej kwoty:

 • 12%
 • 32%
 • 19% - dla osób samozatrudnionych opodatkowanych podatkiem liniowym

Zwrot (przed ukończeniem 60. roku życia) lub częściowy zwrot od 13. miesiąca obowiązywania umowy: bez opłat

Zwrot przed 13. Miesiącem obowiązywania umowy: opłata w wysokości 100 zł

W obu przypadkach: 19 proc. podatek od zysków kapitałowych

Wypłata całościowa lub częściowa:

 • 19 % podatek od zysków kapitałowych
 • brak opłat od wypłat

Opłaty manipulacyjne

brak

brak

brak

Zmiana sposobu inwestowania

 • Bez ograniczeń
 • Bez opłat
 • Bez ograniczeń
 • Bez opłat
 • Bez ograniczeń
 • Bez opłat

 

Jaką ulgę podatkową może otrzymać uczestnik IKZE?

Miesięczna wpłata na IKZE w 2023 r.

Szacowana wysokość zwrotu podatku*

I próg podatkowy
(12 proc.)

II próg podatkowy
(32 proc.)

Podatek liniowy
(19 proc.)

100 zł

144 zł

384 zł

228 zł

200 zł

288 zł

768 zł

456 zł

300 zł

432 zł

1152 zł

684 zł

Pracownik: 693,50 zł (pełny limit wpłat)

998,64 zł

2 663,04 zł

Nie dotyczy

Osoba samozatrudniona: 1040,25 zł

1 497,96 zł

3 994,56 zł

2 371,77 zł

* Obliczenia własne TFI PZU SA. Aby uzyskać szczegółowe informacje i wyliczenia, prosimy o kontakt z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub właściwym urzędem skarbowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości

Kaskada - kolejność wpłat do PWE

Warunkiem uczestnictwa w pakiecie jest przystąpienie do pracowniczego planu oszczędnościowego (PPO)


Jeśli Twój pracodawca umożliwi Ci inwestowanie we wszystkie produkty i oprócz PPO wybierzesz pozostałe produkty, to wpłaty będą lokowane w pierwszej kolejności w IKZE do wyczerpania limitu wpłat w danym roku kalendarzowym, a po przekroczeniu tego limitu będą przekazywane do IKE, a na końcu do PPO. W każdym czasie możesz też indywidualnie wpłacać na dowolnie wybrany przez siebie produkt w ramach PWE, bez korzystania z kaskady.

 

 

Fundusze dostępne w ramach PWE

Koszty PWE

 • W PWE nie ma opłat administracyjnych i manipulacyjnych oraz opłat za nabywanie jednostek uczestnictwa.
 • Kosztem uczestnictwa w PWE jest niska opłata za zarządzanie. Opłata ta stanowi wynagrodzenie TFI PZU SA i może być różna w zależności od subfunduszu. Ta opłata jest uwzględniona w prezentowanych przez nas wynikach funduszy oraz określona w umowie o obsługę PWE z Twoim pracodawcą.
 • Szczegóły dotyczące wysokości opłaty za zarządzanie subfunduszami określa umowa o obsługę PWE z Twoim pracodawcą.
 • Dla subfunduszy cyklu życia oprócz wynagrodzenia za zarządzanie (tj. wynagrodzenia stałego) możliwe jest, że fundusz pobierze wynagrodzenie zmienne. Takie wynagrodzenie naliczymy, gdy fundusz osiągnie wynik, który przewyższy konkretny wskaźnik (benchmark) określony w Statucie Funduszu.

Nie pobieramy opłaty za:

 • wpłaty,
 • przenoszenie kapitału między subfunduszami – nielimitowana możliwość zmiany funduszy,
 • wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty1
 • zmiany alokacji wpłat i zgromadzonych oszczędności, otwarcie IKE lub IKZE.

1Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy IKE lub IKZE złożysz dyspozycję takiego zwrotu, możemy pobrać opłatę w wysokości 100 zł

Dostęp do zgromadzonych oszczędności

Twoje oszczędności zapisane są na indywidualnym rejestrze. Wygodny dostęp do rejestru online zapewnia platforma inPZU, gdzie możesz:

 • sprawdzić wartość swoich oszczędności z podziałem na źródło pochodzenia wpłat
 • przejrzeć szczegółową historię wpłat
 • składać dyspozycje

Dowiedz się więcej o serwisie inPZU

Jak zalogować się do rejestru PWE?

Jeśli chcesz wygodnie zarządzać swoimi oszczędnościami zgromadzonymi w PWE zaloguj się do serwisu inPZU

 1. Wejdź na stronę in.pzu.pl
 2. Kliknij w „Zaloguj” i wybierz niebieski kafel inPZU

 3. Podaj login i hasło (jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 22 640 05 55

Masz więcej pytań na temat Pakietu Wyższa Emerytura bądź dostępu do Twojego konta na serwisie inPZU?

Skontaktuj się z nami


Napisz do nas pwe@pzu.pl

Zadzwoń na infolinię dla uczestników 22 640 05 55 (infolinia inPZU)

Skontaktuj się ze swoim pracodawcą

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj