Pakiet Wyższa Emerytura (PWE)

PWE pozwala gromadzić oszczędności, które mogą być Twoim dodatkowym wsparciem finansowym. Możesz z nich skorzystać zarówno w niespodziewanych lub trudnych sytuacjach życiowych, jak i po przejściu na emeryturę.

PWE to benefit, jaki udostępnia Ci Twój pracodawca. To dodatkowy pakiet indywidualnych produktów emerytalno-oszczędnościowych na preferencyjnych warunkach, który umożliwia skorzystanie z ulg podatkowych. Już dziś zadbaj o swoją przyszłość finansową.

Jakie produkty znajdziesz w PWE 

PWE może składać się z wybranych przez Ciebie produktów lub ze wszystkich oferowanych.

Podstawowym elementem PWE jest Pracowniczy Plan Oszczędnościowy

PWE składa się z:

 • Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
 • Indywidulanego Konta Emerytalnego (IKE)
 • Pracowniczego Planu Oszczędnościowego (PPO)

Jakie korzyści przynosi PWE

 • Samodzielnie decydujesz o produktach i funduszach, w które będą inwestowane Twoje pieniądze.
 • Gromadzisz dodatkowe oszczędności, które są Twoją własnością.
 • Zabezpieczasz bliskich – Twoje oszczędności podlegają dziedziczeniu.
 • Jeśli wybierzesz IKZE, możesz skorzystać z corocznej ulgi podatkowej na ten produkt.
 • Korzystasz z atrakcyjnych warunków oszczędzania:
 • nie ponosisz kosztów administracyjnych i manipulacyjnych - inwestujesz 100 proc. wpłacanych składek,
 • ponosisz niskie koszty zarządzania aktywami.
 • Możesz oszczędzać w funduszach cyklu życia i funduszach pasywnych – o zróżnicowanym poziomie ryzyka i różnej polityce inwestycyjnej.
 • Otrzymujesz dostęp do nowoczesnego serwisu inwestycyjnego inPZU, który pozwala składać dyspozycje online.
 • Możesz kontynuować oszczędzanie na preferencyjnych warunkach także po rozwiązaniu umowy o pracę.

Skąd pochodzą wpłaty na PWE


Pieniądze gromadzone w Twoim PWE mogą pochodzić nawet z trzech źródeł (pracodawca decyduje o możliwości finansowania poniższych wpłat).

Wpłata finansowana przez Twojego pracodawcę – pracodawca finansuje Ci comiesięczną wpłatę do PWE. Ta wpłata to Twój przychód, który podlega podatkowi od osób fizycznych (PIT) oraz składkom na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że Twoje wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wysokość tego podatku (12 proc. lub 32 proc. – w zależności od skali podatkowej) oraz o składki ZUS

Wpłata finansowana przez Ciebie, którą przekaże  do PWE Twój pracodawca – jeżeli chcesz oszczędzać więcej, możesz zadeklarować regularną wpłatę, którą Twój pracodawca potrąci z Twojego wynagrodzenia i odprowadzi do PWE. Składka ta jest dobrowolna, a jej minimalną wysokość ustala pracodawca. W każdej chwili możesz z niej zrezygnować lub zmienić jej wysokość.

Wpłata indywidualna – dodatkowo możesz dokonać bezpośrednio wpłaty ze swojego rachunku bankowego. Minimalna wysokość wpłaty indywidualnej to 100 zł.

Charakterystyka produktów dostępnych w PWE

 

 

IKZE

IKE

PPO

Roczny limit wpłat 2024 r.

9388,80 zł dla osób na umowach o pracę

14 083,20 zł dla osób samozatrudnionych  prowadzących działalność pozarolniczą

23 472  Brak

Korzyści podatkowe dla pracownika

Ulga w podatku dochodowym – można odliczyć wpłacone pieniądze od podstawy opodatkowania:

- 12 proc. lub 32 proc. zwrotu od wpłaconej sumy (zależnie od skali podatkowej),

- 19 proc. dla samozatrudnionych opodatkowanych podatkiem liniowym

Zwolnienie z 19 proc. podatku od zysków kapitałowych Brak

Wypłata pieniędzy

Uczestnik, który ukończył 65. rok życia i oszczędzał przez pięć lat w IKZE, płaci podatek według stawki zryczałtowanej wynoszącej 10 proc.

Uczestnik, który ukończył 60. rok życia i przez pięć lat oszczędzał w IKE, jest zwolniony z podatku

Na zasadach określonych w umowie PWE – 19 proc. podatek od zysków kapitałowych

Wcześniejsza wypłata

 • Zwrot (przed ukończeniem 65. roku życia):

- bez opłat od 13. miesiąca obowiązywania umowy

-  opłata 100 zł przed 12. miesiącem obowiązywania umowy

 • Zwrot opodatkowany według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od całej wypłacanej kwoty: 12 proc. lub 32 proc. albo 19 proc. dla osób samozatrudnionych opodatkowanych podatkiem liniowym
 • Zwrot (przed ukończeniem 60. roku życia) lub częściowy zwrot:

- bez opłat od 13. miesiąca obowiązywania umowy

-  opłata 100 zł przed 12. miesiącem obowiązywania umowy

 • W obu przypadkach – 19 proc. podatek od zysków kapitałowych
 • Wypłata całościowa lub częściowa:
 • 19 proc. podatek
  od zysków kapitałowych
 • brak opłat od wypłat

Opłaty manipulacyjne

brak

brak

brak

Zmiana sposobu inwestowania

 • Bez ograniczeń
 • Bez opłat
 • Bez ograniczeń
 • Bez opłat
 • Bez ograniczeń
 • Bez opłat

 

Jaką ulgę podatkową może otrzymać uczestnik IKZE?

Miesięczna wpłata na IKZE w 2024 r.

Szacowana wysokość zwrotu podatku*

I próg podatkowy
(12 proc.)

II próg podatkowy
(32 proc.)

Podatek liniowy
(19 proc.)

100 zł

144 zł

384 zł

228 zł

200 zł

288 zł

768 zł

456 zł

300 zł

432 zł

1152 zł

684 zł

Pracownik: 782,40 zł (pełny limit wpłat)

1126,66 zł

3004,42 zł

Nie dotyczy

Osoba samozatrudniona: 1173,60 zł

1689,98 zł

4506,62 zł

2675,81 zł

*Obliczenia własne TFI PZU. Aby otrzymać szczegółowe informacje i wyliczenia, skontaktuj się z doradcą podatkowym lub właściwym urzędem skarbowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i w przyszłości może się zmienić.

Konta emerytalne TFI PZU  Nr 1 na rynku!

Nasze IKE i IKZE  zostały uznane za najlepsze w Polsce w kategorii kont z funduszami  w rankingu Analiz Online z dn. 14 i 16 listopada 2023 r.  

Więcej

 

Kaskada - kolejność wpłat do PWE

Aby uczestniczyć w PWE, przystąp do pracowniczego planu oszczędnościowego (PPO).

 

Jeśli – oprócz PPO – wybierzesz tylko jeden z dodatkowych produktów (np. IKZE), wpłaty będą lokowane w pierwszej kolejności w IKZE, aż do wyczerpania limitu wpłat w danym roku kalendarzowym. Po przekroczeniu tego limitu wpłaty będą przekazywane do PPO. W każdej chwili możesz wpłacać na wybrany przez Ciebie produkt PWE bez korzystania z kaskady.

 

 

 

Fundusze dostępne w ramach PWE

Jakie poniesiesz koszty

 • W PWE nie ma opłat administracyjnych i manipulacyjnych oraz opłat za nabywanie jednostek uczestnictwa.
 • Twoim kosztem uczestnictwa w PWE jest niska opłata za zarządzanie. Opłata ta stanowi wynagrodzenie TFI PZU SA i może być różna w zależności od subfunduszu. Uwzględniliśmy ją w prezentowanych przez nas wynikach funduszy oraz określiliśmy w umowie o obsługę PWE z Twoim pracodawcą.
 • Szczegóły dotyczące wysokości opłaty za zarządzanie subfunduszami określimy w umowie o obsługę PWE z Twoim pracodawcą.
 • Przy subfunduszach cyklu życia oprócz wynagrodzenia za zarządzanie (tj. wynagrodzenia stałego) - może pojawić się wynagrodzenie zmienne. Takie wynagrodzenie naliczymy, gdy fundusz osiągnie wynik, który przewyższy konkretny wskaźnik (benchmark) określony w Statucie Funduszu.

Nie pobieramy opłaty za:

 • wpłaty,
 • przenoszenie kapitału między subfunduszami – nielimitowana możliwość zmiany funduszy,
 • wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty1
 • zmiany alokacji wpłat i zgromadzonych oszczędności, otwarcie IKE lub IKZE.

1Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy IKE lub IKZE złożysz dyspozycję takiego zwrotu, możemy pobrać opłatę w wysokości 100 zł

Dostęp do oszczędności w inPZU

Twoje oszczędności zapisane są na indywidualnym rejestrze. Wygodny dostęp do rejestru online zapewnia serwis inPZU, gdzie możesz:

 • sprawdzić wartość swoich oszczędności z podziałem na źródło pochodzenia wpłat
 • przejrzeć szczegółową historię wpłat
 • składać dyspozycje

Dowiedz się więcej o serwisie inPZU

Jak zalogować się do rejestru PWE?

Jeśli chcesz wygodnie zarządzać swoimi oszczędnościami zgromadzonymi w PWE zaloguj się do serwisu inPZU

 1. Wejdź na stronę in.pzu.pl
 2. Kliknij w „Zaloguj” i wybierz niebieski kafel inPZU

 3. Podaj login i hasło (jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 22 640 05 55)

Masz więcej pytań na temat Pakietu Wyższa Emerytura bądź dostępu do Twojego konta na serwisie inPZU?

Skontaktuj się z nami


Napisz do nas pwe@pzu.pl

Zadzwoń na infolinię dla uczestników 22 640 05 55 (infolinia inPZU)

Skontaktuj się ze swoim pracodawcą

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj