Rachunki bankowe do nabyć

Rachunki nabyć funduszy TFI PZU SA dla rejestrów otwartych u innych dystrybutorów (z wyłączeniem Oddziałów PZU)

Zwróć uwagę na prawidłowy tytuł przelewu

  • Pierwsza wpłata: nr zlecenia przyjętego w Fund Agent, Imię i Nazwisko/Nazwa Uczestnika, numer PESEL/REGON Uczestnika.
  • Kolejne wpłaty: nr rejestru Uczestnika, Imię i Nazwisko/Nazwa Uczestnika, nr zlecenia przyjętego w Fund Agent (jeśli wpłata była poprzedzona przyjęciem zlecenia kolejnego nabycia jednostek uczestnictwa).

 

1. PZU Obligacji Krótkoterminowych 

29 1880 0009 0000 0013 0042 9022 

 

2. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 

07 1880 0009 0000 0013 0006 0042 

 

3. PZU SEJF+ 

87 1880 0009 0000 0013 0046 6002 

 

4. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 

68 1880 0009 0000 0013 0006 2048 

 

5. PZU Zrównoważony 

11 1880 0009 0000 0013 0044 7000 

 

6. PZU Medyczny 

92 1880 0009 0000 0013 0046 3002 

 

7. PZU Akcji KRAKOWIAK 

11 1880 0009 0000 0013 0006 1037 

 

8. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 

70 1880 0009 0000 0013 0043 1000 

 

9. PZU Aktywny Globalny (poprzednio PZU Aktywny Akcji Globalnych) 

40 1880 0009 0000 0013 0044 9000 

 

10. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 

76 1880 0009 0000 0013 0097 7002 

 

11. PZU Dłużny Aktywny 

13 1880 0009 0000 0013 0107 3002 

 

12. PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 

Wpłaty w PLN 42 1880 0009 0000 0013 0045 1001 

Wpłaty w EUR PL58 1880 0009 0000 0013 0045 1004 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

13. PZU Akcji Globalnych Trendów (poprzednio PZU Akcji Rynków Wschodzących) 

Wpłaty w PLN 98 1880 0009 0000 0013 0045 3000 

Wpłaty w EUR PL17 1880 0009 0000 0013 0045 3003 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

14. PZU Akcji Polskich (poprzednio PZU Akcji Spółek Dywidendowych) 

Wpłaty w PLN 30 1880 0009 0000 0013 0045 5000 

Wpłaty w EUR PL19 1880 0009 0000 0013 0045 5004 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

15. PZU Dłużny Rynków Wschodzących 

Wpłaty w PLN 59 1880 0009 0000 0013 0045 7000 

Wpłaty w EUR PL75 1880 0009 0000 0013 0045 7003 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

16. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku 

02 1880 0009 0000 0013 0043 3000 


Pobierz listę rachunków

Rachunki nabyć funduszy TFI PZU SA (wyłącznie dla rejestrów otwartych w Oddziałach PZU)

Zwróć uwagę na prawidłowy tytuł przelewu

  • Pierwsza wpłata: Imię i Nazwisko/Nazwa Uczestnika, numer PESEL/REGON Uczestnika.
  • Kolejne wpłaty: nr rejestru Uczestnika, Imię i Nazwisko/Nazwa Uczestnika, numer PESEL/REGON Uczestnika.

Lista rachunków bankowych funduszy, prowadzonych przez Deutsche Bank Polska S.A.: 

1. PZU Obligacji Krótkoterminowych 

73 1880 0009 0000 0013 0042 9006 

 

2. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 

51 1880 0009 0000 0013 0006 0026 

 

3. PZU SEJF+ 

44 1880 0009 0000 0013 0046 6000 

 

4. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 

43 1880 0009 0000 0013 0006 2013 

 

5. PZU Zrównoważony 

81 1880 0009 0000 0013 0044 7001 

 

6. PZU Medyczny 

49 1880 0009 0000 0013 0046 3000 

 

7. PZU Akcji KRAKOWIAK 

61 1880 0009 0000 0013 0006 1010 

 

8. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 

69 1880 0009 0000 0013 0043 1018 

 

9. PZU Aktywny Globalny (poprzednio PZU Aktywny Akcji Globalnych) 

45 1880 0009 0000 0013 0044 9007 

 

10. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 

33 1880 0009 0000 0013 0097 7000 

 

11. PZU Dłużny Aktywny 

67 1880 0009 0000 0013 0107 3000 

 

12. PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 

Wpłaty w PLN 69 1880 0009 0000 0013 0045 1000 

Wpłaty w EUR 19 1880 0009 0000 0013 0045 1027 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

13. PZU Akcji Globalnych Trendów (poprzednio PZU Akcji Rynków Wschodzących) 

Wpłaty w PLN 33 1880 0009 0000 0013 0045 3006 

Wpłaty w EUR 86 1880 0009 0000 0013 0045 3022 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

14. PZU Akcji Polskich (poprzednio PZU Akcji Spółek Dywidendowych) 

Wpłaty w PLN 03 1880 0009 0000 0013 0045 5001 

Wpłaty w EUR 06 1880 0009 0000 0013 0045 5044 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

15. PZU Dłużny Rynków Wschodzących 

Wpłaty w PLN 64 1880 0009 0000 0013 0045 7007 

Wpłaty w EUR 20 1880 0009 0000 0013 0045 7023 (SWIFT: DEUTPLPX) 

 

16. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku 

61 1880 0009 0000 0013 0043 3005 


Pobierz listę rachunków