Dla dystrybutorów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komentarzami i analizami rynkowymi.

Tu znajdziesz również materiały informacyjne dotyczące funduszy TFI PZU, które można wykorzystać w rozmowach z Klientami.

Komentarze ekspertów i analityków TFI PZU na temat sytuacji na rynkach kapitałowych

Karty funduszy TFI PZU SA

PZU FIO Parasolowy

 

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A I EUR
 PZU Obligacji Krótkoterminowych  
PZU SEJF+    
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ  
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Dłużny Aktywny)  
 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych  
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK  
PZU Zrównoważony  
PZU Medyczny    
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek  
PZU Akcji KRAKOWIAK  
PZU Akcji Polskich  
PZU Aktywny Globalny  
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Akcji Rynków Rozwiniętych)  
PZU Akcji Globalnych Trendów  
PZU Dłużny Rynków Wschodzących  

 

PZU FIO Ochrony Majątku

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A
 PZU FIO Ochrony Majątku

 

inPZU SFIO

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A
inPZU Inwestycji Ostrożnych
inPZU Obligacje Polskie
inPZU Obligacje Inflacyjne
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych
inPZU Akcje Rynków Wschodzących
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
inPZU Akcje Polskie
inPZU CEEplus
inPZU Akcje Europejskie
inPZU Akcje Amerykańskie
inPZU Akcje Sektora Informatycznego
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości
inPZU Akcje Rynku Złota
inPZU Akcje Rynku Surowców

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID), scenariusze wyników, KII

Wyszukiwarka dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) oraz scenariusze wyników

Przejdź do wyszukiwarki

 

Pobierz wszystkie aktualne dokumenty (KID) - archiwum zip

Archiwum Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) i rocznych stóp zwrotu funduszy i benchmarków - archiwum zip

Jak właściwie czytać dokument KID?

Przydatne informacje

Rachunki bankowe do nabyć funduszy TFI PZU

Sprawdź

Tabela opłat manipulacyjnych

Sprawdź