Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to jeden z instrumentów, które pozwalają efektywnie lokować nadwyżki finansowe firmy. W zależności od celu, horyzontu czasowego oraz apetytu na ryzyko jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje funduszy, które umożliwiają budowanie zaawansowanego portfela inwestycyjnego skrojonego na potrzeby danej firmy.

TFI PZU SA jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządzamy ponad 30 mld aktywów.

Dlaczego warto inwestować w fundusze TFI PZU?

Inwestowanie daje możliwość wyższych zysków niż standardowe lokaty bankowe, choć jest też możliwość utraty części wpłaconych środków

Opłaty za zarządzanie zaczynają się już od 0,5%(dla funduszy indeksowych) i należą do najniższych na rynku

Duży wybór funduszy zapewnia dostęp do wielu aktywów i budowania samodzielnie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych

W odróżnieniu od akcji, fundusze dają możliwość inwestowania w całe rynki bez konieczności analizy pojedynczych spółek

Oferujemy zarówno fundusze indeksowe pozwalające inwestować pasywnie , jak i te zarządzane aktywnie

Sprawdź naszą ofertę

Gdzie można otworzyć rejestr funduszy TFI PZU?

Otwarcie rejestru odbywa się stacjonarnie w placówce, obsługa aktywnych rejestrów jest możliwa online na platformie inwestycyjnej inpzu.pl.

W placówkach wybranych dystrybutorów (m.in. bankach, domach maklerskich)


Sprawdź

W siedzibie Towarzystwa

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
PZU Park p.24
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa
tel.: 22 582 28 99 ( opłata wg stawki operatora)

Zapoznaj się z analizami naszych ekspertów na temat bieżącej sytuacji na rynkach finansowych

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.