Programy emerytalne

Programy emerytalne to oferta dla firm odpowiedzialnych społecznie, dbających o wysokiej jakości programy lojalizujące dla swoich Pracowników, budujących ich bezpieczeństwo finansowe nie tylko na co dzień, ale i w dalszej przyszłości. Stanowią sposób na wyróżnienie i wzmocnienie wizerunku Pracodawcy.

 

TFI PZU oferuje 3 różne rozwiązania, które można dopasować do specyfiki i możliwości danej firmy i jej pracowników.

Pracowniczy Program Emerytalny - PPE

 • sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy
 • koszty prowadzenia PPE można wliczać w koszty uzyskania przychodu i obniżyć podatek dochodowy
 • składki na PPE są odprowadzane przez Pracodawcę
Dowiedz się więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

 • jako element pakietu świadczeń dla pracowników stanowi element kreowania pozytywnego wizerunku Pracodawcy i może mieć wpływ na mniejszy wskaźnik rotacji pracowników
 • prowadzenie PPK jest wliczone w koszty uzyskania przychodu firmy
 • nowoczesny system online do zarządzania kontami Pracowników przez przedstawicieli Pracodawcy - w pakiecie
 • składki na PPK są odprowadzane przez Pracodawcę i Pracownika
Dowiedz się więcej

Pakiet Wyższa Emerytura - PWE

 • atrakcyjne uzupełnienie PPE lub PPK zapewniające pracownikom dodatkowego zabezpieczenia na przyszłość
 • w pełni zautomatyzowany benefit finansowy dla pracowników
 • nowoczesny system online do zarządzania kontami Pracowników przez przedstawicieli Pracodawcy
Dowiedz się więcej

Produkty w obsłudze - wycofane ze sprzedaży

Grupowy Plan Emerytalny - GPE

 • możliwość skonstruowania indywidulanego pakietu skrojonego pod konkretnego pracodawcę
 • plan finansowany przez Pracodawcę i Pracowników lub jedynie przez Pracowników
Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

Informacje dotyczące danego produktu emerytalnego zawarte są w umowie lub regulaminie dostępnych w TFI PZU SA. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. TFI PZU SA ani żaden inny podmiot nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Pełną informację prawną dla uczestnika lub potencjalnego uczestnika funduszy inwestycyjnych znajdziesz tutaj.