Fundusze cyklu życia

Fundusze cyklu życia, zwane także funduszami zdefiniowanej daty, są często wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych, w których okres inwestowania kapitału jest z góry określony. Są to najczęściej produkty emerytalne (np. IKE, IKZE czy PPK), gdzie datą zakończenia inwestycji jest rok przejścia na emeryturę. Ponadto, fundusze zdefiniowanej daty mogą być z powodzeniem stosowane z myślą o długofalowych, konkretnych celach np. zabezpieczeniu przyszłości dziecka.

Fundusze te są propozycją, która szczególnie może się sprawdzić wśród inwestorów, nie mających czasu, by śledzić sytuację na rynkach lub osób, które nie posiadają dużego doświadczenia inwestycyjnego.

Zalety funduszy cyklu życia inPZU

gotowe rozwiązanie dla mniej doświadczonych lub zabieganych inwestorów nastawionych na długoterminowe inwestowanie kapitału, z myślą o emeryturze lub innych długoterminowych celach

niskie koszty inwestycji - tylko 0,5% opłaty za zarządzanie

brak konieczności samodzielnego dokonywania zmian alokacji portfela przez cały okres inwestowania

fundusze dostępne online

Jak działają fundusze cyklu życia (zdefiniowanej daty)

Fundusze te uwzględniają w polityce inwestycyjnej  z góry określony  termin wykorzystania środków. 

Zasadą funduszy cyklu życia (zdefiniowanej daty) jest  automatyczne dopasowanie składu aktywów do założonego terminu zakończenia inwestycji w celu optymalizacji potencjału zysku i  ograniczenia ryzyka spadku wartości zgromadzonych oszczędności.

Im dłuższy okres oszczędzania, tym w portfelu funduszu zdefiniowanej daty może być więcej akcji i instrumentów pochodnych, które mają wysoki potencjał zysków, ale również wyższe ryzyko okresowych niższych wycen. Im bliżej daty zdefiniowanej jako docelowa dla funduszu, tym coraz mniej środków inwestowanych jest w akcje, a coraz więcej w bardziej bezpieczne instrumenty np. obligacje  czy depozyty bankowe. Dzięki takiemu mechanizmowi zmniejszane jest ryzyko obniżenia wartości zgromadzonych w funduszu środków w wyniku spadków na rynkach, które mogłyby mieć miejsce tuż przed terminem wykorzystania oszczędności np. przejściem na emeryturę.

 

    Przykład 1

Osoba w wieku 25 lat, wchodząca na rynek pracy, będzie gromadzić kapitał w perspektywie co namniej  35 lub 40 lat. Przewidywany czas zakończenia gromadzenia oszczędności na emeryturę dla takiej osoby to rok 2058 lub 2063. 

Najbardziej właściwym dla niej funduszem, na którym może wygodnie budować kapitał na emeryturę będzie Fundusz inPZU Puls Życia 2060, w ramach wybranego konta emerytalnego  IKE lub IKZE (dzięki czemu może dodatkowo korzystać z ulg podatkowych przez cały czas oszczędzania).

 

 

Szczegółowy udział części akcyjnej i obligacyjnej w poszczególnych funduszach zawarty jest w statucie Funduszu inPZU SFIO.

 

   Przykład 2

Jeśli celem nie jest zabezpieczenie emerytury, możemy dobrać odpowiedni fundusz zdefiniowanej daty wg  planowanej daty zakończenia inwestycji  np. chcemy zabezpieczyć środki na start dla dzieci – jedno ma obecnie 10 lat, drugie 1 rok, czyli środki dla starszego będziemy chcieli wypłacić za ok 8, dla młodszego za 17 lat. 

Optymalne fundusze dla takich horyzontów czasowych,  to odpowiednio inPZU Puls Życia 2030 dla starszego i inPZU Puls Życia 2040 dla młodszego dziecka. Dzięki takiemu wykorzystaniu funduszy cyklu życia możemy inwestować w dłuższym horyzoncie wiedząc, że to fundusz za nas będzie zmieniał alokację aktywów, dopasowując ją do zdefiniowanego okresu inwestowania. 

 

Szczegółowy udział części akcyjnej i obligacyjnej w poszczególnych funduszach zawarty jest w statucie Funduszu inPZU SFIO.

 

Fundusze dostępne są online na platformie inPZU zarówno samodzielnie, jak i w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE oraz w Programie Pakiet Wyższa Emerytura

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2025

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – data docelowa: 2025
 • w ramach kont emerytalnych fundusz zalecany dla osób urodzonych przed rokiem 1966
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej Kup

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2030

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – data docelowa 2030
 • w ramach kont emerytalnych fundusz zalecany dla osób urodzonych w latach 1966 - 1975
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej Kup

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2040

 • Subfundusz o średnio niskim ryzyku inwestycyjnym – data docelowa 2040
 • w ramach kont emerytalnych fundusz zalecany dla osób urodzonych w latach 1976 - 1985
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej Kup

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2050

 • Subfundusz o średnio niskim ryzyku inwestycyjnym – data docelowa 2050
 • w ramach kont emerytalnych fundusz zalecany dla osób urodzonych w latach 1986 - 1995
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej Kup

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2060

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – data docelowa 2060
 • w ramach kont emerytalnych fundusz zalecany dla osób urodzonych w latach 1996 - 2005
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej Kup

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2070

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – data docelowa 2070
 • w ramach kont emerytalnych fundusz zalecany dla osób urodzonych w latach 2006-2015
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej Kup

Jak zainwestować w fundusze cyklu życia?

Fundusze są dostępne online w serwisie inPZU zarówno w ramach kont emerytalnych, jak i samodzielnie.

 1. Wybierz cel, na który chcesz gromadzić kapitał.  Wybierz odpowiedni button poniżej (jeśli posiadasz już dostęp do platformy inPZU – możesz z nich skorzystać po zalogowaniu do serwisu).

 2. Na wyświetlonej liście wybierz wybrany fundusz. 

 3. Określ kwotę inwestycji na start (min. 100 zł).

 4. Zacznij oszczędzać z myślą o przyszłości.

Załóż IKE Załóż IKZE Inwestuj w fundusz

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze cyklu życia są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.