Fundusze cyklu życia

Fundusze cyklu życia są wykorzystywane w produktach i programach emerytalnych, w których okres gromadzenia i inwestowania kapitału jest po pierwsze z góry określony, i co ważne nierzadko liczony w dziesięcioleciach.

Jak działają fundusze cyklu życia

Fundusze cyklu życia uwzględniają w polityce inwestycyjnej wiek uczestnika i wynikajacy z niego termin przejścia na emeryturę.

Przyjętą na świecie zasadą inwestowania dla ludzi młodych jest praktyka inwestowania środków w bardziej agresywnych funduszach, ponieważ fundusze akcyjne w dłuższej perspektywie czasu dają możliwość osiągnięcia wyższych zysków. Dzięki temu nawet w przypadku spadków na rynkach, inwestor ma nadal dużo czasu, aby ewentualna stratę wyrównać korzystając z cyklicznej hossy na rynkach.

Z kolei im bliżej daty potencjalnego przejścia na emeryturę uczestnika funduszu, tym coraz mniej środków inwestowanych jest w części akcyjnej, a coraz więcej w te, bardziej bezpieczne np. fundusze lokujące w obligacje czy lokaty. Dzięki takiemu mechanizmowi zmniejszane jest ryzyko obniżenia wartości zgromadzonych w funduszu środków w wyniku spadów na rynkach, które mogłyby mieć miejsce tuż przed przejściem na emeryturę.

Zmiany są dokonywane przez zarządzających funduszem w określonej dacie przypisanej do danego subfunduszu. Inwestor nie musi niczego robić samodzielnie. Można powiedzieć, że z perspektywy oszczędzającego zmiany dokonują się automatycznie, a fundusz dostosowuje strategię do aktualnego wieku uczestnika funduszu.

 

Szczegółowy udział części akcyjnej i obligacyjnej w poszczególnych funduszach zawarty jest w statucie Funduszy inPZU SFIO.

Zalety funduszy cyklu życia inPZU

gotowe rozwiązanie dla mniej doświadczonych lub zabieganych inwestorów nastawionych na długoterminowe inwestowanie kapitału, z myślą o emeryturze

niskie koszty inwestycji - tylko 0,5% opłaty za zarządzanie

brak konieczności samodzielnego dokonywania zmian alokacji portfela przez cały okres inwestowania

fundusze dostępne online

Fundusze dostępne w ramach kont  IKE i IKZE na platformie inPZU oraz w Programie Pakiet Wyższa Emerytura

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2025

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych przed rokiem 1966
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2030

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych w latach 1966 - 1975
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2040

 • Subfundusz o średnio niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych w latach 1976 - 1985
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2050

 • Subfundusz o średnio niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych w latach 1986 – 1995
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej

inPZU SFIO

inPZU Puls Życia 2060

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych w latach 1996 – 2005
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • Minimalna kwota inwestycji – 100 zł
Dowiedz się więcej

Jak zainwestować w fundusze cyklu życia?

Fundusze są dostępne w ramach indywidulanych kont emerytalnych IKE i IKZE.

 1. Wybierz konto emerytalne

  IKE lub IKZE, na którym chcesz oszczędzać (jeśli posiadasz już dostęp do platformy inPZU możesz zrobić to po zalogowaniu do systemu)

 2. Wybierz z listy dostępnych funduszy właściwy dla Twojego wieku fundusz cyklu życia

 3. Określ kwotę inwestycji na start ( min. 100 zł)

 4. Zacznij oszczędzać z myślą o przyszłości

Załóż IKE Załóż IKZE

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.