inPZU – nowoczesna platforma inwestycyjna online

inPZU to nowoczesny, internetowy serwis TFI PZU, dzięki któremu w jednym miejscu możesz zarządzać wszystkimi posiadanymi produktami inwestycyjnymi i emerytalnymi.

Zobacz wideo o serwisie inPZU

Zalety serwisu inPZU

 

Wygodne narzędzia do monitorowania i analizowania wartości inwestycji

2 ścieżki inwestowania – dla początkujących i zaawansowanych

Dostęp w jednym miejscu do całego wachlarza produktów inwestycyjnych i emerytalnych, w tym do unikalnej na polskim rynku oferty funduszy indeksowych

 

Co umożliwia serwis inPZU

Wygodną obsługę online wszystkich produktów posiadanych w TFI PZU, m.in.:

  • PPK, PPO, PPE
  • IKE
  • IKZE
  • portfele inPZU SFIO
  • rejestry PZU FIO

Inwestowanie w szeroki wybór funduszy

  • fundusze indeksowe, zarządzanie pasywne
  • fundusze cyklu życia
  • fundusze aktywnie zarządzane
  • atrakcyjne klasy aktywów np. ESG, nieruchomości, surowce

Dostęp do środków 24/7 na komputerze i smartfonie

Samodzielne budowanie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych lub skorzystanie z portfeli modelowych

Funkcje serwisu

Główny pulpit - menu górne

Moje produkty - widok z podsumowaniem twojego portfela produktów

Moja historia zleceń - tu znajdziesz historię zleceń i potwierdzenia okresowe

Moje cele - tu możesz ustawić cel inwestycyjny i przypisać do niego produkty

Moje konto - tu możesz m. in. zmienić dane, hasło do serwisu i dodać osoby powiązane

Zarządzanie danymi i uprawnieniami

Zakładka "Moje konto"

Zmiana danych osobowych i kontaktowych

Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

Nadawanie przyjaznego loginu i zmiana hasła

Dodawanie, usuwanie osób powiązanyh, np.: osoby uprawnione do rachunku PPK lub PPE rejestru

Jeśli posiadasz konto w portalu mojePZU, możesz połączyć je z kontem na inPZU za pomocą wspólnego logowania

Historia zleceń

Zakładka "Moja historia zleceń"

Menu do przełączania się pomiędzy historią zleceń oczekujących, zrealizowanych i potwierdzeniami okresowymi dla produktów emerytalnych np. IKZE/IKE, PPK, PPO/PPE

Szczegóły zlecenia dostępne po rozwinięciu panelu zlecenia

Informacja o zrealizowanych zleceniach finansowych i niefinansowych

Praktyczny filtr ułatwiający wyszukiwanie zleceń

Dowiedz się więcej jak działa serwis inPZU
Zobacz jak zalogować się po raz pierwszy


Sprawdź

Potrzebujesz wsparcia? Nie wiesz jak znaleźć potrzebną Ci funkcję w serwisie?Zadzwoń do nas

22 640 05 55
(koszt wg taryfy operatora)
pon-pt 8.00 - 18.00

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA („Fundusze”) towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu (subfunduszu), a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszy, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszy lub dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz wskaźnikiem ryzyka zawartym w KID.