Programy inwestycyjne

Program inwestycyjne to produkty dla inwestorów, którzy chcą inwestować kapitał, ale z różnych powodów nie są zainteresowane samodzielnym dobieraniem funduszy do swojego portfela. Preferują gotowe rozwiązania, które mogą dopasować do swoich potrzeb, bez konieczności częstego zaangażowania w zarządzanie swoim portfelem w dłuższym horyzoncie czasowym.

TFI PZU posiada w ofercie również programy inwestycyjne, które charakteryzują się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego lub posiadają mechanizmy zabezpieczające ryzyko utraty kapitału.

Sejf + z ochroną kapitału

  • Połączenie inwestycji w fundusze inwestycyjne i finansowanego przez TFI PZU ubezpieczenia na wypadek utraty kapitału.
  • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego – zalecany okres inwestycyjny min. 12 i maks. 39 miesięcy
  • Można posiadać kilka programów jednocześnie

Dowiedz się więcej

Portfel PZU Święty Spokój

  • Produkt dla osób, które chcą inwestować systematycznie i preferują niższe ryzyko inwestycyjne
  • Możliwość składania zleceń i obsługi portfela przez telefon i Internet
  • Minimalna wpłata: pierwsza – 3.000 zł, każda kolejna - 100 zł

Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Uczestnicy programu Sejf+ z Ochroną Kapitału objęci są grupowym ubezpieczeniem straty finansowej PZU SA. W niektórych sytuacjach ochrony ubezpieczeniowej nie będzie lub będzie ograniczona. Ochrona ubezpieczeniowa nie działa poza 13., 26. i 39. miesiącem inwestycji oraz po zakończeniu programu. Szczegóły Programu znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.