Zarząd i Rada Nadzorcza TFI PZU SA

Robert Zima – Prezes Zarządu

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia doktoranckie z ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat Chartered Financial Analyst.

Czytaj więcej

Cezary Iwański – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych otrzymany w Instytucie Badań Systemowych PAN. Doradca Inwestycyjny z tytułem CFA. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w instytucjach finansowych oraz jako członek rad nadzorczych.

Czytaj więcej

Piotr Dmuchowski – Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu ze specjalizacją Ekonomia i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zarządzania.

Czytaj więcej

Marcin Żółtek – Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na tej uczelni. Jest również absolwentem programu Harvard ManageMentor organizowanego przez ICAN Institute. Posiada certyfikat Oxford Blockchain Strategy Programme.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Piotr Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu

Marcin Mauer – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wanda Sułkowska – Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu i Członek Komitetu Wynagrodzeń

Agnieszka Zaborowska – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń

Marzena Małek – Członek Rady Nadzorczej