Zarząd i Rada Nadzorcza TFI PZU SA

Tomasz Stadnik - Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat FRM przyznawany przez GARP.

Czytaj więcej

Piotr Dmuchowski – Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu ze specjalizacją Ekonomia i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zarządzania.

Czytaj więcej

Rafał Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1994 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. W trakcie studiów odbył roczne stypendium na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej na University College Dublin w Irlandii w ramach programu 'TEMPUS'.

Czytaj więcej

Artur Trela – Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Obecnie kontynuuje edukację na kierunku MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, pogłębiając swoje kompetencje na przecięciu najnowszych technologii i finansów.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Tomasz Kulik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Grześkowiak – Członek Rady Nadzorczej

Wanda Sułkowska – Członek Rady Nadzorczej