Inicjatywy i partnerstwa

Poza oferowaniem „odpowiedzialnych” funduszy inwestycyjnych jesteśmy zaangażowani w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie własnych inicjatyw oraz współpracę z innymi podmiotami, którym ta idea jest bliska.

Akademia TFI PZU 

Fundusze inwestycyjne odgrywają niezmiernie ważną rolę w pomnażaniu kapitału osób indywidualnych i firm, a także rozwoju całej gospodarki. To duża odpowiedzialność, dlatego w 2023 r. zdecydowaliśmy się uruchomić Akademię TFI PZU, aby wesprzeć kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania aktywami.

Akademia TFI PZU to program edukacyjny łączący edukację z elementami rywalizacji skierowany do studentów 3, 4 i 5 roku kierunków ekonomicznych i ścisłych. Jego celem jest edukacja w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i aktywami, analizy instrumentów finansowych oraz funkcjonowania rynków finansowych. Jednym z tematów w ramach modułu teoretycznego Akademii TFI PZU są zrównoważone strategie inwestycyjne.

Sprawdź szczegóły

PZU sygnatariuszem UNEP Finance Initiative

Od czerwca 2017 r. PZU jest sygnatariuszem Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI). Globalne partnerstwo ustanowione między UNEP a sektorem finansowym służy mobilizacji sektora finansowego i ubezpieczeniowego na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dołączając do tej inicjatywy, Grupa PZU stała się jedną z ponad 350 instytucji, które świadomie podejmują decyzje biznesowe, żeby przyczynić się do pozytywnego wpływu na życie ludzi i jakość środowiska naturalnego.

TFI PZU aktywnie włącza się w prace UNEP FI, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zrównoważonego inwestowania. Jesteśmy jedną z instytucji konsultujących wytyczne dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego związane z finansowaniem sprawiedliwej transformacji (Just Transition Finance Guidance for the Banking and Insurance Industries).

Zaangażowanie w polskie forum zrównoważonych inwestycji

Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) to działające od 2023 r. stowarzyszenie non-profit skupiające się na rozwoju i wspieraniu społeczności praktyków sektora finansowego w Polsce w obszarach zrównoważonych inwestycji i zrównoważonych finansów. Głównym celem stowarzyszenia jest ścisła współpraca branży finansowej w celu przekazywania wiedzy i najlepszych praktyk oraz opiniowania regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju (ESG) i ich wdrażania.

Zrównoważone inwestowanie w Polsce znajduje się fazie dynamicznego rozwoju. Współpraca na łamach forum ma sprawić, żeby ten rozwój odbywał w zgodzie z najwyższymi europejskimi standardami, ale pomóc w wypracowaniu „własnej ścieżki”, która będzie uwzględniała lokalną specyfikę.

Stowarzyszenie jest częścią Eurosif (Europejskiego Forum Zrównoważonych Inwestycji) – paneuropejskiej organizacji, która promuje zrównoważony rozwój za pośrednictwem europejskich rynków finansowych.