TFI PZU SA

Co oferuje Akademia TFI PZU?

dużą dawkę praktycznej wiedzy nt. zarządzania funduszami

szkolenie z obsługi i funkcjonalności serwisu Bloomberg Terminal®

możliwość prowadzenia własnego portfela inwestycyjnego

indywidualną opiekę tutorów spośród zarządzających aktywami w TFI PZU i możliwość uczenia się od najlepszych na rynku

Co możesz zyskać?

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia Akademii TFI PZU. 

Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w module inwestycyjnym Akademii uzyskają najwyższą stopę zwrotu (przy uwzględnieniu ryzyka inwestycyjnego) i jednocześnie należycie uzasadnią swoje decyzje inwestycyjne.

 

Program Akademii TFI PZU

Akademia rozpocznie się 4 grudnia 2023 r. i potrwa do 17 maja 2024 r. Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej: stacjonarnie i online – forma udziału do wyboru przez uczestnika (ok. 1-godzinne sesje). Na uczestników czekają dwa moduły merytoryczne – teoretyczny i inwestycyjny. 

I etap teoretyczny: termin 4 -15 grudnia 2023 r.*

 • analiza gospodarek i rynków finansowych
 • zasady alokacji aktywów,
 • zarządzanie akcjami i obligacjami,
 • zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego,
 • strategie zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • obsługa i funkcjonalności serwisu Bloomberg Terminal® – narzędzia niezbędnego w codziennej pracy zarządzających funduszami.

II etap inwestycyjny: termin 8 stycznia - 17 maja 2024 r.*

 • praktyczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym i dokonywanie wirtualnych transakcji rynkowych w celu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu
 • udział w cyklicznych komitetach inwestycyjnych, podczas których będą omawiane i analizowane dokonane przez uczestników decyzje inwestycyjne
 • konsultacje indywidualne z zarządzającym

Dodatkowo w ramach etapu inwestycyjnego będą odbywały się webinary o tematyce m.in.:

 • zrównoważone strategie inwestycyjne,
 • fundusze indeksowe i funkcjonalności inPZU,
 • prawne aspekty funkcjonowania funduszy inwestycyjnych,
 • dystrybucja i promocja funduszy inwestycyjnych.

Kogo zapraszamy?

 • studentki i studentów 3, 4 i 5 roku kierunków ekonomicznych i ścisłych uczelni polskich i zagranicznych
 • posługujących się językiem polskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację - zajęcia będą odbywały się w języku polskim

Jak wygląda proces rekrutacji?

Proces jest dwuetapowy, zapoznaj się ze szczegółami:

 1. Wypełnij formularz podając wymagane dane - zgłoszenia przyjmujemy od 9 października do 9 listopada 2023 r.
 2. 15 listopada 2023 r. * wyślemy do Ciebie e-mail z linkiem do testu rekrutacyjnego - bedzie się on składał z 20 pytań z zakresu wiedzy o makroekonomii, instrumentów finansowych oraz rynku funduszy inwestycyjnych.

 3. Następnie osoby, które uzyskały w teście największą liczbę punktów zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne (w formule zdalnej).

 4. Na podstawie wyników rekrutacji zostanie wyłoniona grupa maksymalnie 15 uczestników Akademii.  

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Akademii TFI PZU:

Regulamin Akademii TFI PZU

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w okolicznościach uzasadnionych organizacją Akademii.


 

Napisz do nas

akademiatfipzu@pzu.pl