JSW Stabilizacyjny FIZ

Typ funduszu:FIZ
Rating Analizy Online
JSW Stabilizacyjny FIZ

Fundusz został utworzony dla wąskiego grona inwestorów. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie są zbierane w drodze oferty publicznej. Certyfikaty inwestycyjne nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Notowania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty funduszu JSW Stabilizacyjny FIZ

Raporty JSW Stabilizacyjny FIZ

Raporty inwestycyjne

2024

Raport inwestycyjny - 30.04.2024
Raport inwestycyjny - 31.03.2024
Raport inwestycyjny - 29.02.2024
Raport inwestycyjny - 31.01.2024

2023

Raport inwestycyjny - 31.12.2023
Raport inwestycyjny - 30.11.2023
Raport inwestycyjny - 31.10.2023
Raport inwestycyjny - 30.09.2023
Raport inwestycyjny - 31.08.2023
Raport inwestycyjny - 31.07.2023
Raport inwestycyjny - 30.06.2023
Raport inwestycyjny - 31.05.2023
Raport inwestycyjny - 28.04.2023
Raport inwestycyjny - 31.03.2023
Raport inwestycyjny - 28.02.2023
Raport inwestycyjny - 31.01.2023

2022

Raport inwestycyjny - 30.12.2022
Raport inwestycyjny - 30.11.2022
Raport inwestycyjny - 31.10.2022
Raport inwestycyjny - 30.09.2022
Raport inwestycyjny - 31.08.2022
Raport inwestycyjny - 29.07.2022
Raport inwestycyjny - 30.06.2022
Raport inwestycyjny - 31.05.2022
Raport inwestycyjny - 29.04.2022
Raport inwestycyjny - 31.03.2022
Raport inwestycyjny - 28.02.2022
Raport inwestycyjny - 31.01.2022

Komentarze inwestycyjne

Komentarz inwestycyjny - marzec 2024
Komentarz inwestycyjny - grudzień 2023
Komentarz inwestycyjny - wrzesień 2023
Komentarz inwestycyjny - czerwiec 2023
Komentarz inwestycyjny - marzec 2023
Komentarz inwestycyjny - grudzień 2022
Komentarz inwestycyjny - wrzesień 2022
Komentarz inwestycyjny - czerwiec 2022
Komentarz inwestycyjny - marzec 2022

Raporty miesięczne

2024

Raport miesięczny - kwiecień 2024
Raport miesięczny - marzec 2024
Raport miesięczny - luty 2024 
Raport miesięczny - styczeń 2024

2023

Raport miesięczny - grudzień 2023
Raport miesięczny - listopad 2023
Raport miesięczny - październik 2023
Raport miesięczny - wrzesień 2023
Raport miesięczny - sierpień 2023
Raport miesięczny - lipiec 2023
Raport miesięczny - czerwiec 2023
Raport miesięczny - maj 2023
Raport miesięczny - kwiecień 2023
Raport miesięczny - marzec 2023
Raport miesięczny - luty 2023
Raport miesięczny - styczeń 2023

2022

Raport miesięczny - grudzień 2022
Raport miesięczny - listopad 2022
Raport miesięczny - październik 2022
Raport miesięczny - wrzesień 2022
Raport miesięczny - sierpień 2022
Raport miesięczny - lipiec 2022
Raport miesięczny - czerwiec 2022
Raport miesięczny - maj2022
Raport miesięczny - kwiecień 2022
Raport miesięczny - marzec 2022
Raport miesięczny - luty 2022
Raport miesięczny - styczeń 2022

Raporty kwartalne

2023

Raport kwartalny - grudzień 2023
Raport kwartalny - wrzesień 2023
Raport kwartalny - czerwiec 2023
Raport kwartalny - marzec 2023

2022

Raport kwartalny - grudzień 2022
Raport kwartalny - wrzesień 2022
Raport kwartalny - czerwiec 2022
Raport kwartalny - marzec 2022

2021

Raporty 2021

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe. Informacje przeznaczone są dla inwestorów posiadających certyfikaty inwestycyjne Funduszu, nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze są zarządzane aktywnie.