PZU SFIO Universum

Typ funduszu:Dedykowane dla Grupy PZU
Rating Analizy Online
PZU SFIO Universum

Fundusz dedykowany dla spółek Grupy PZU

Profil funduszu

W co lokuje ten fundusz?

  • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle)
  • instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki)
  • depozyty bankowe i wierzytelności

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w statucie PZU SFIO Universum.

Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu PZU SFIO Universum

Komunikaty o zmianach KII

2023
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU SFIO Universum – 27.02.2023 r.

2022
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 21.11.2022 r. 
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów PZU SFIO Universum - 05.08.2022 r. 
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 27.05.2022 r. 
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 21.02.2022 r. 

2021
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 31.05.2021 r. 
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 22.02.2021 r. 

2020
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 19.06.2020 r. 
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 17.02.2020 r. 

2019
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 30.05.2019 r. 
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 14.02.2019 r. 

2018
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Universum - 28.05.2018 r.
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 8.02.2018 r. 

2017
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 30.05.2017 r. 
Komunikat o zmianie Kluczowych informacji dla inwestorów wszystkich funduszy TFI PZU- roczna aktualizacja- 20.02.2017 r. 

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU SFIO Universum

2024
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 2.07.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 12.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 5.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 1.06.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 28.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 6.05.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 25.04.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 2.04.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 1.03.2024 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 1.01.2024 r.

2023
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 4.12.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 6.11.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 13.10.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 29.09.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 4.08.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 12.06.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 30.05.2023 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 01.04.2023 r.

2022
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 16.12.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 21.11.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 06.09.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 22.07.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 20.06.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 27.05.2022 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 01.01.2022 r.

2021
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 16.09.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 01.07.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 31.05.2021 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 10.03.2021 r.

2020
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 17.12.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 19.06.2020 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 28.02.2020 r.

2019
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 01.11.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 24.07.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 30.05.2019 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 14.02.2019 r.

2018
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 8.11.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 2.07.2018 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 5.06.2018 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Universum - 28.05.2018
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 4.01.2018 r.

2017
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 31.10.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 14.08.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 24.07.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 12.07.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum i KII Funduszu – 30.05.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 18.04.2017 r.
Komunikat o zmianie Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Universum – 20.01.2017 r.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.