PZU FIZ Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2

Typ funduszu:Dedykowane dla Grupy PZU
Rating Analizy Online
PZU FIZ AN Sektora Nieruchomości 2

Fundusz został utworzony dla wąskiego grona inwestorów. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie są zbierane w drodze oferty publicznej. Certyfikaty inwestycyjne nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Notowania

Sprawozdania finansowe i roczne PZU FIZ AN Sektora Nieruchomości 2

Obligacje wyemitowane przez spółki celowe PZU FIZ AN Sektora Nieruchomości 2

2023

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2 PB 1 SP. Z O.O. S.K.A
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2 PB 1 SP. Z O.O. S.K.A

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2PB2 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2PB2 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2PB3 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2PB3 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2PB4 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2PB4 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2 PM 1 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2 PM 1 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2PM2 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2PM2 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2 PM 3 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2 PM 3 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2PM4 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2PM4 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – 2 PM 5 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki 2 PM 5 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – PORTFEL ALLIANCE SILESIA IV SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki PORTFEL ALLIANCE SILESIA IV SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – PH 3 SP. Z O.O. S.K.A.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki PH 3 SP. Z O.O. S.K.A.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – PB1 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki PORTFEL PB1 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – PB 2 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki PORTFEL PB 2 SP. Z O.O.

Uchwała zarządu – zgoda na aneks do WEO – PH1 SP. Z O.O.
Aneks do WE obligacji s. 1a/2020 spółki PORTFEL PH1 SP. Z O.O.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.