15 stycznia 2024

Podsumowanie 2023: sytuacja rynkowa i wyniki funduszy TFI PZU

W 2023 r. najważniejsze światowe giełdy zanotowały najlepszy wynik od czterech lat, a warszawska giełda zdecydowanie wyróżniła się na tle zagranicznych. Świetny rok mają za sobą także polskie obligacje skarbowe. Fundusze TFI PZU wykorzystały dobrą koniunkturę na rynkach, a dwa z nich znalazły się wśród 10 najlepszych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Według danych serwisu Analizy.pl w 2023 r. ponad 500 spośród około 800 krajowych funduszy inwestycyjnych wypracowało dwucyfrowe stopy zwrotu.

Liderem wzrostów okazały się spółki technologiczne z USA. Spektakularny wzrost cen akcji „siedmiu wspaniałych” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla) sprawił, że fundusze poszukujące zysku w tym segmencie zdominowały czołówkę tabeli wynikowej. Koszulkę lidera wśród funduszy akcji zagranicznych zdobył pasywnie zarządzany inPZU Akcje Sektora Informatycznego, który zarobił aż 53,15%. Wynik ten zapewnił mu 3. miejsce w gronie najlepszych funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2023 r.

Bardzo wysokie stopy zwrotu w 2023 r. wypracowały również fundusze akcji polskich – zarówno te o uniwersalnej strategii, jak i te skupione na segmencie małych i średnich spółek. Ze średnią stopą zwrotu ok. 35,4% (dla obu tych kategorii, według danych serwisu Analizy.pl, AOL), ubiegły rok był dla nich najlepszy pod względem wyników od ponad dekady. Wśród funduszy o uniwersalnej strategii inwestujących na GPW najlepszym detalicznym funduszem w 2023 r. (wg AOL) został PZU Akcji Polskich, który wypracował 42,95%. Bardzo dobrze wypadły także inne nasze strategie, w tym PZU Akcji KRAKOWIAK i PZU Akcji Małych i Średnich Spółek.

Dwucyfrowe stopy zwrotu w 2023 r. wypracowały wszystkie aktywnie zarządzane fundusze obligacyjne TFI PZU. Na wyróżnienie w tym segmencie zasługuje PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, który wypracował 15,78%. Z tym wynikiem nasz fundusz zajął 1. miejsce w swojej kategorii („papierów dłużnych globalnych korporacyjnych” wg AOL), a także został najlepszym funduszem obligacyjnym TFI PZU w minionym roku. Wyróżniające się wyniki wypracowały również PZU Energia Konserwatywny, bezapelacyjny lider sprzedaży w 2023 r., PZU Sejf+ i PZU Obligacji Krótkoterminowych.

Dobra koniunktura na rynkach finansowych przełożyła się również na pozytywne wyniki strategii TFI PZU łączących komponent akcyjny i obligacyjny, jak PZU Zrównoważony i PZU Aktywny Globalny.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji podsumowania 2023 r. w formacie PDF – wraz z omówieniem najważniejszych wydarzeń na rynkach akcji i obligacji!

[Pobierz]