Szczegóły

20 marca 2023

Z jakich produktów korzystać oszczędzając na emeryturę?

Emerytura - czas odpoczynku, realizacji pasji i odkładanych na później marzeń. Czy będzie Twoją przyszłością?

By żyć pełnią życia na emeryturze, powinniśmy zadbać nie tylko o zdrowie, ale także o swoje finanse – dotyczy to zwłaszcza pań. Na szczęście są rozwiązania, które znacząco to ułatwią.

Spis treści:

  1. Jakie są prognozy wysokości przyszłych emerytur?

  2. Jak nie zaciskać pasa na emeryturze?

Oszczędzanie z myślą o zbudowaniu własnego kapitału na emeryturę staje się koniecznością. Szacunki przedstawione w raporcie Komisji Europejskiej1  wskazują na znaczne obniżenie świadczeń wypłacanych przyszłym emerytom. Emerytura obecnego pokolenia 20- i 30-latków może wynosić zaledwie 25% ostatniej pensji, a według najnowszych prognoz ZUS może to być nawet 18,7%. To dużo mniej w stosunku do osób obecnie kończących aktywność zawodową. Szacuje się, iż przeciętna emerytura stanowi obecnie około połowę ostatnich miesięcznych zarobków.

Tak znaczne obniżenie świadczeń emerytalnych może prowadzić do ubóstwa emerytalnego - sytuacji, w której emerytura nie wystarczy nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb (np. żywność, leki).  W Polsce ubóstwem emerytalnym jest zagrożonych około 18% przyszłych emerytów, a zwłaszcza osoby zarabiające najmniej oraz… kobiety.  

Czynnikami, które wpływają na statystycznie niższe emerytury kobiet, są:

  • ustawowo wymagany niższy okres składkowy (20 lat w przypadku kobiet vs. 25 lat w przypadku mężczyzn),
  • okresy bezskładkowe związane z rodzicielstwem,
  • dłuższy okres wypłacania emerytury (kobiety statystycznie żyją dłużej),
  • statystycznie niższe zarobki.

Przeciętna emerytura w Polsce w marcu 2022 r. wyniosła 2545 zł brutto, czyli 2126,95 zł netto. W przypadku mężczyzn średnia emerytura (3184 zł brutto) była o około połowę wyższa niż w przypadku kobiet (2128 zł brutto). Kobiety również stanowią około 82% emerytów pobierających emeryturę w wysokości niższej niż minimalna, która wynosi 1 445 zł netto (1588,44 zł brutto) od 1 marca 2023 r.2.  Niezależnie od płci warto zwrócić uwagę, że udział emerytur poniżej minimalnej w liczbie wypłacanych emerytur z nowego systemu emerytalnego wzrósł z 4,2%. w grudniu 2011 r. do 9,5 %.  w grudniu 2021 r.

Te dane powinny skłonić wszystkich obecnie pracujących, a szczególnie panie, do decyzji o oszczędzaniu z myślą o przyszłej emeryturze.
 

Jak nie zaciskać pasa na emeryturze?

Odpowiedź jest prosta: warto wziąć odpowiedzialność za własną emeryturę i jak najwcześniej rozpocząć oszczędzanie. Zgodnie z zasadą „Umiesz liczyć, licz na siebie”. To pozwoli zachować satysfakcjonujący standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej i w pełni wykorzystać  uwolnione zasoby wolnego czasu.

Oczywiście, 20- i 30- latkowie zapewne mają na liście wydatków inne priorytety niż emerytura. Warto jednak dopuścić do głosu rozsądek i znaleźć własny balans pomiędzy bieżącą konsumpcją i zapewnieniem sobie źródła finansowania w przyszłości. Młode osoby mogą rozpocząć oszczędzanie od niewielkich kwot, np. 100 zł miesięcznie. Przy odpowiednio długim okresie odkładania i regularnych wpłatach nawet tak małe kwoty pozwolą  zbudować spory kapitał emerytalny. Z wiekiem, gdy dochody wzrosną, warto pomyśleć o odkładaniu wyższych kwot.

Myśląc o przyszłej emeryturze warto w przybliżeniu wyliczyć, na jakie świadczenia emerytalne możemy liczyć. Pomocny może okazać się kalkulator emerytalny udostępniony na stronach internetowych ZUS3.

Nikt nie zadba o naszą emeryturę tak dobrze, jak my sami. Każdy z nas może zadbać o podniesienie wysokości swojej emerytury, decydując się na:

  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), które umożliwiają indywidualne oszczędzanie z ulgami podatkowymi. Wpłaty na IKZE można odjąć w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu i  tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania. W przypadku IKE, oszczędzający jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, jeśli środki zgromadzone na IKE wypłaci po osiągnięciu wieku emerytalnego. Środki zgromadzone na obydwu kontach podlegają dziedziczeniu;
  • PPK lub PPE, czyli produkty emerytalne oferowane przez pracodawcę. Jeśli nasza sytuacja finansowa na to pozwala, warto rozważyć wnoszenie dodatkowych wpłat własnych do tych produktów;

Jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie na IKE i IKZE ważne jest dobranie produktów o możliwie niskich opłatach. Im wyższe opłaty, tym niższy zysk dla oszczędzającego. Wpływ opłat na zwrot z inwestycji wyjaśniamy w artykule Na czym polega inwestowanie indeksowe (pasywne)?

Zainteresowanych niskokosztowym inwestowaniem zachęcamy do zapoznania się z produktami IKE inPZU i IKZE inPZU, które umożliwiają pomnażanie kapitału z wykorzystaniem funduszy indeksowych oraz funduszy cyklu życia. Tego rodzaju IKE i IKZE daje kontrolę nad sposobem inwestowania oszczędności i elastyczność w dopasowaniu wysokości wpłat do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Wpłaty mogą być dokonywane regularnie lub sporadycznie. Ze środków zgromadzonych na IKE i IKZE możemy skorzystać w sytuacji nagłej potrzeby, jednak wówczas utracimy ulgi podatkowe.

Czy wiesz, że...

IKE inPZU i IKZE inPZU zostały ocenione na 5 przez portal Analizy!

Jedna z najniższych opłat za zarządzanie na polskim rynku, brak opłat za prowadzenie konta i brak opłat manipulacyjnych od transakcji - to trzy korzyści, które są szczególnie istotne w przypadku długoterminowego inwestowania i przenoszenia środków pomiędzy różnymi subfunduszami dostępnymi w ramach IKE lub IKZE.

Nota prawna

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu. Szczegóły Programu IKZE/IKE w inPZU SFIO znajdziesz w jego Regulaminie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.
 


1The 2021 Ageing Report Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070) https://commission.europa.eu/system/files/2021-10/ip148_en.pdf.

2Warunkiem otrzymania minimalnej emerytury jest spełnienie warunku stażu: posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Stąd też coraz częściej pojawiają się emerytury wypłacane w wysokości niższej niż najniższa przyjęta przez ustawodawcę.

3https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura.