Szczegóły

25 kwietnia 2024

Luka emerytalna kobiet – przyczyny i zalecenia

Przeciętna emerytura kobiet po waloryzacji w marcu 2023 r. stanowiła mniej więcej 68 proc. emerytury otrzymywanej przez mężczyzn – takie dane zostały zaprezentowane przez Zespół Doradców Prezesa Pracodawców RP w publikacji „Punkt widzenia Pracodawców RP – sytuacja kobiet na rynku pracy”*. Jakie są przyczyny tego problemu według autorów materiału i jakie rozwiązania proponują?

Spis treści:

  1. Przyczyny luki emerytalnej kobiet

  2. Zalecenia ekspertów
     

Przyczyny…

Zespół ekspertów w swojej publikacji z listopada 2023 r. potwierdza, że kwota emerytur, które w 2022 r. otrzymali mężczyźni, jest znacznie wyższa od kwot, jakie zostały wypłacone kobietom. Po waloryzacji w marcu 2023 r. średnia wysokość emerytury to 3311,61 zł brutto, przy czym mężczyźni otrzymywali przeciętnie 4103,07 zł brutto, a kobiety 2792,86 zł brutto. Powstawanie luki emerytalnej i różnica w wysokościach świadczeń emerytalnych między kobietami a mężczyznami wynikają m.in. z:

  1. Niższego wieku emerytalnego kobiet – zgodnie z prawem mogą one przejść na emeryturę co do zasady po ukończeniu 60. roku życia (zgodnie z danymi w 2022 r. przeciętny wiek, w którym Polki decydowały się przejść na emeryturę, to 60,6 lat), a mężczyźni – 65. roku życia (w 2022 r. średnia wieku wniosła 64,9 lat). Od 2015 r. do 2022 r. różnica w wieku przechodzenia na emeryturę obu grup się powiększa – w przypadku kobiet średnia wieku spada, a mężczyzn – rośnie.
  2. Przerw w pracy spowodowanych m.in. koniecznością opieki nad dziećmi. Autorzy publikacji wskazują, że aktywność zawodowa kobiet zwiększyła się na przestrzeni ostatnich lat, ale ciągle jest niższa niż u mężczyzn. Wyraźna różnica jest widoczna w grupie osób w wieku 20-39 lat, co wiąże się często z opieką nad potomstwem, ale też wśród osób mających 55-64 lata.
  3. Niższego wynagrodzenia otrzymywanego przez kobiety.

...i zalecenia

Eksperci wymienili w publikacji trzy główne propozycje skierowane do władz publicznych i pracodawców zrzeszonych w organizacji, które mają na celu zmniejszenie luki emerytalnej. Autorzy rekomendują przede wszystkim wyrównanie efektywnego i ustawowego wieku przechodzenia na emeryturę dla obu grup, ale przeprowadzane stopniowo. Kolejne propozycje wiążą się z wydłużeniem aktywności zawodowej w przypadku kobiet, przede wszystkim tych, które ukończyły 50 lat, a także rozwój w obszarze usług opieki nad dorosłymi (co ma pomóc pogodzić pracę z obowiązkami, które kobiety wykonują przed przejściem na emeryturę). 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Emerytalnego: Kliknij TU

O dostępnych produktach pozwalających oszczędzać na dodatkową emeryturę dowiesz się TUTAJ.

Nota prawna

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie i pasywnie.
 


*Zespół Doradców Prezesa Pracodawców RP pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera, „Punkt widzenia Pracodawców RP – sytuacja kobiet na rynku pracy”, Warszawa, listopad 2023.