24 maja 2024

Aktywnie czy pasywnie – jak wykorzystać potencjał funduszy indeksowych?

Fundusze indeksowe są bardzo wszechstronnym narzędziem do pomnażania kapitału. Ich zalety docenią zarówno osoby, które tylko od czasu do czasu doglądają swoich oszczędności, jak i aktywni inwestorzy, dla których inwestowanie to pasja.

Fundusze indeksowe to proste strategie, których celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie zachowania indeksów (np. akcyjnego lub obligacyjnego) stanowiących ich benchmark. Szeroka paleta funduszy inPZU – dająca ekspozycję na różne klasy aktywów z całego świata – w połączeniu z niską opłatą za zarządzenie (tylko 0,5%) to dobry przepis na długoterminową inwestycję. Niezależnie od tego, czy chcesz inwestować aktywnie, czy pasywnie – poświęcając tej czynności jak najmniej czasu.

 

Inwestowanie dla aktywnych...

Inwestowanie jest Twoją pasją? Śledzisz wydarzenia gospodarcze i sytuację na rynkach finansowych? Poszukujesz rynkowych okazji? Aktywnie dostosowujesz swój portfel do zmieniających się warunków, mając na celu osiągnięcie jak najwyższego zysku w długim terminie?

Fundusze indeksowe inPZU umożliwią Ci precyzyjne budowanie ekspozycji na perspektywiczne rynki i tematy inwestycyjne. Jako aktywny inwestor docenisz przede wszystkim:

  • duży wybór strategii: 9 akcyjnych sektorowych/tematycznych, 7 obligacyjnych (w tym fundusz zielonych obligacji spełniający wymogi art. 9 SFDR), 6 akcyjnych regionalnych;
  • „czystą” ekspozycję na wybrany rynek lub jego segment – fundusz będzie w sposób przewidywalny podążał za rynkiem;
  • zabezpieczenie ryzyka walutowego (hedging) – zmiany kursowe nie wpływają na końcowy wynik inwestycji.

Transparentność polityki inwestycyjnej funduszy indeksowych inPZU znacząco ułatwi realizowanie przyjętej przez Ciebie strategii. Niezależnie od tego, czy fundusze pasywne traktujesz jako główne narzędzie do pomnażania kapitału, czy punktowe uzupełnienie portfela inwestycyjnego.

Jeśli nie aspirujesz do bycia giełdowym rekinem, ale masz chęć wziąć sprawy we własne ręce, przeczytaj nasz krótki poradnik:  Jak zbudować portfel inwestycyjny?

 

...i dla zabieganych

 

Nie masz czasu lub doświadczenia, by samodzielnie zbudować swój portfel i regularnie go doglądać? W „bezobsługowym”, długoterminowym inwestowaniu doskonale sprawdzą się portfele modelowe zbudowane z funduszy indeksowych inPZU.

Masz do wyboru kilka propozycji: od portfeli obligacyjnych (o niższym ryzyku inwestycyjnym), po portfele akcyjne (oferujące wyższy potencjał, ale cechujących się z wyższym ryzykiem).

Jakie główne korzyści oferują portfele modelowe inPZU?

  • gotową strategię inwestycyjną dopasowaną do Twojego wyboru,
  • wygodne inwestowanie bez konieczności ciągłego monitorowania wielu rynków,
  • odpowiednią dywersyfikację portfela zgodną z najlepszą wiedzą ekspercką.

To wszystko przy zachowaniu niskich kosztów, braku opłat manipulacyjnych i minimalnej wpłacie w wysokości jedynie 100 zł.  Sprawdź i znajdź porfel modelowy dla Ciebie!

 

A jeśli nie masz pewności, jaki profil inwestycji jest dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z poniższej ankiety, która pomoże określić optymalne fundusze do Twojego profilu ryzyka.