PZU FIZ Akcji Focus (w likwidacji) - fundusz niepubliczny

Typ funduszu:FIZ
Rating Analizy Online
PZU FIZ Akcji Focus

Fundusz dla wąskiego grona inwestorów. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie są zbierane w drodze oferty publicznej. Certyfikaty inwestycyjne nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Dostęp do dokumentów związanych z funduszem - komunikat

Dokumenty dotyczące likwidacji PZU FIZ Akcji Focus

Notowania

Dokumenty do pobrania

Informacje o dokonanym wykupie certyfikatów PZU FIZ Akcji Focus

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe. Informacje przeznaczone są dla inwestorów posiadających certyfikaty inwestycyjne Funduszu, nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze są zarządzane aktywnie.