05 grudnia 2023

Wystartowała Akademia TFI PZU!

Grupa 15 studentów z całej Polski i zagranicy rozpoczęła właśnie inwestycyjną przygodę w Akademii TFI PZU, łączącej edukację z elementami rywalizacji. Przed uczestnikami kilka intensywnych, wypełnionych praktyczną wiedzą miesięcy pod czujnym okiem doświadczonych zarządzających funduszami.

Akademia TFI PZU to program edukacyjny skierowany do studentów, którego celem jest edukacja w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i aktywami, analizy instrumentów finansowych oraz funkcjonowania rynków finansowych. Poza kształceniem przyszłych profesjonalistów w zakresie zarządzania aktywami, inicjatywa ma popularyzować długoterminowe inwestowanie z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych i innych produktów zbiorowego inwestowania. Partnerem Akademii TFI PZU jest Bloomberg.

Inauguracja Akademii odbyła się  4 grudnia 2023 r. w siedzibie towarzystwa  w Warszawie.

 

 

Na uczestników Akademii czeka bogaty program merytoryczny:

  • W części „teoretycznej” uczestnicy zostaną kompleksowo wprowadzeni w świat profesjonalnego inwestowania. Poznają m.in. tajniki analizy gospodarek i rynków finansowych, zasady alokacji aktywów, zarządzanie akcjami i obligacjami oraz zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego. Ponadto odbędą szkolenie z obsługi i funkcjonalności Bloomberg Terminal® – narzędzia niezbędnego w codziennej pracy zarządzających funduszami. Łącznie 8 paneli tematycznych wypełnionych dużą dawką wiedzy.
  • W części „inwestycyjnej” uczestnicy wykorzystają zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Ich zadaniem będzie zarządzanie portfelem inwestycyjnym (i dokonywanie wirtualnych transakcji rynkowych) w celu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy będą brali udział w cyklicznych komitetach inwestycyjnych, podczas których będą omawiane i analizowane dokonane przez nich decyzje inwestycyjne. Uzyskają również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z zarządzającymi.

Zakończenie Akademii TFI PZU zostało zaplanowane na połowę maja 2024 r. Wówczas też nastąpi ogłoszenie najlepszych absolwentów, którzy podejmą sześciomiesięczne, płatne staże w zespole zarządzających funduszami TFI PZU lub w Grupie PZU – w obszarze inwestycji. Ponadto każdy z uczestników, który ukończy Akademię TFI PZU, otrzyma certyfikat.

Inicjatywa edukacyjna TFI PZU spotkała się z dużym zainteresowaniem. Na jedno miejsce aplikowało aż 10 studentów kierunków ekonomicznych i ścisłych z uczelni z całej Polski i z zagranicy. Składająca się z dwóch etapów rekrutacja do Akademii została zakończona 30 listopada 2023 r. W pierwszym etapie wszyscy kandydaci zmierzyli się z testem wiedzy o gospodarce, rynkach finansowych i funduszach inwestycyjnych. W drugim etapie, do którego zostało zaproszonych trzydziestu kandydatów z największą liczbą punktów, na podstawie indywidualnych rozmów wyłoniono finałową piętnastkę.