29 lipca 2020

TFI PZU liderem wśród PPK

Pracownicze plany kapitałowe zgromadziły jak dotąd 1,4 mld zł aktywów. Niektóre z zarządzających nimi firm po pierwszych miesiącach inwestowania pieniędzy swoich uczestników mogą poszczycić się niezłymi efektami.

Rozdźwięk między wynikami poszczególnych funduszy jest naprawdę spory. Po zsumowaniu punktów za wyniki inwestycyjne i wielkość aktywów, ranking wyłonił dwóch zdecydowanych liderów – tylko fundusze zarządzane przez TFI PZU i AXA TFI osiągnęły wyniki wyraźnie lepsze od konkurentów zarządzając jednocześnie odpowiednio dużymi aktywami.

Więcej na https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1487048,tfi-pzu-liderem-wsrod-ppk.html