26 stycznia 2023

Skokowy wzrost aktywów TFI PZU w 2022 r.

W 2022 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach zarządzanych przez TFI PZU wzrosła do 29,7 mld zł. To przede wszystkim rezultat połączenia z TFI Energia oraz dalszego umacniania pozycji na rynku produktów emerytalnych w Polsce.

Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego w minionym roku aktywa netto funduszy TFI PZU wzrosły o prawie 5,5 mld zł r/r.

W finansach i biznesie kluczowe jest zaufanie. Rosnąca wartość aktywów pod zarządzaniem naszego TFI jest dowodem na to, że tym zaufaniem niezmiennie obdarzają nas zarówno inwestorzy indywidualni, pracodawcy, jak i firmy lokujące swoje nadwyżki – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU.

Za dużą część pozyskanych w 2022 r. aktywów odpowiada przejęcie funduszy Energia Emerytura SFIO (są w nim ulokowane przede wszystkich środki gromadzone na emeryturę przez pracowników branży energetycznej) oraz JSW Stabilizacyjny FIZ.

Drugim motorem wzrostu aktywów była kontynuacja dynamicznych napływów do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zarządzanych przez TFI PZU. W ciągu roku łączna wartość aktywów zgromadzonych w funduszach zdefiniowanej daty skupionych w PPK inPZU SFIO wzrosła o 78,7% i na koniec grudnia ub.r. wyniosła 2,4 mld zł. W rezultacie TFI PZU umocniło swoją pozycję na rynku PPK w Polsce.

Napływy do prowadzonych przez nas PPK pozwoliły z nawiązką zbilansować spadek wartości aktywów pod zarządzaniem naszych pozostałych funduszy otwartych – wynikający zarówno z trudnej sytuacji rynkowej w ubiegłym roku, jak i umorzeń.

TFI PZU jest jednym z największych i najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.  Na koniec grudnia 2022 r. zarządzało aktywami – uwzględniając fundusze i portfele prowadzone dla spółek z Grupy PZU  –  o łącznej wartości około 41,1 mld zł.