08 listopada 2023

PZU Akcji Polskich wśród najlepszych

PZU Akcji Polskich awansował do grona najlepiej ocenianych funduszy akcji polskich (uniwersalnych) w październikowej edycji rankingu Analiz Online. Nasz fundusz otrzymał najwyższą ocenę za bardzo dobrą efektywność zarządzania w perspektywie ostatniego roku.

W tym roku warszawska giełda wyróżnia się zdecydowanie na plus na tle największych światowych rynków akcyjnych. Dobrą koniunkturę wykorzystał fundusz PZU Akcji Polskich, który dzięki trafnej selekcji spółek w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku zarobił 29,0% – pobijając zarówno indeks WIG, jak i średni wynik w grupie porównawczej.

W ocenianym w rankingu horyzoncie rocznym PZU Akcji Polskich wypracował 44,1% co pozwoliło mu uzyskać najwyższą w pięciostopniowej skali Analiz Online ocenę 5a. W horyzoncie 3-letnim nasz fundusz otrzymał ocenę 3a, jednak może się pochwalić solidną stopą zwrotu w wysokości 55,1%. W obu przypadkach autorzy rankingu wzięli pod uwagę stopy zwrotu na 31.10.2023 r.

PZU Akcji Polskich to aktywnie zarządzany fundusz akcyjny koncentrujący się na najbardziej perspektywicznych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Główne wyróżniki funduszu to mocno skoncentrowany portfel (składający się z ok. 40-60 spółek) oraz duża aktywność. W zależności od oceny sytuacji rynkowej fundusz dopuszcza istotne odchylenia od benchmarku i płynną zmianę udziału indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Uzupełnieniem portfela mogą być zagraniczne spółki oferujące duży potencjał wzrostu lub reprezentujące perspektywiczne branże nieobecne na GPW.

W październikowym rankingu Analiz Online wysokie noty uzyskały także inne fundusze z oferty TFI PZU. Najwyższą oceną 5a w obu analizowanych horyzontach mogą pochwalić się: PZU Aktywny Globalny, PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, PZU Energia Konserwatywny i PZU Sejf+.

O rankingu

Ranking Analiz Online wyłania najbardziej efektywne fundusze w danej kategorii w horyzontach 12- i 36-miesięcznym. Publikowany co miesiąc raport jest przygotowywany w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, a najsłabsze 1a lub 2a. Ocena 3a ma charakter neutralny.