09 maja 2023

Ponad 3 mld zł w PPK prowadzonych przez TFI PZU

Na koniec kwietnia br. środki zgormadzone w pracowniczych planach kapitałowych zarządzanych przez TFI PZU przekroczyły już 3 mld zł, a liczba rejestrów zwiększyła się o ponad 20% w porównaniu ze stanem sprzed autozapisu.

Według informacji opublikowanych w serwisie MojePPK.pl w wyniku autozapisu – który odbywa się co cztery lata i obejmuje osoby w wieku 18-55 lat, które nie złożyły ponownej rezygnacji z udziału w programie – liczba uczestników PPK zwiększyła się o 718 tys. W programie oszczędza już w sumie 3,3 mln osób, czyli 43,7% wszystkich uprawnionych.

Zakończony niedawno autozapis do PPK pokazał, że ta forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę cieszy się coraz większym zaufaniem Polaków. Liczymy, że nowi klienci, ale też ci, którzy dopiero niedawno przekonali się o potencjale PPK oraz prawdziwie prywatnym charakterze gromadzonych w nich oszczędności, będą zachęcać jeszcze niezdecydowanych do przyłączenia się do programu – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Na koniec kwietnia 2023 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach zdefiniowanej daty zarządzanych przez TFI PZU w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK inPZU SFIO) wyniosła 3,1 mld zł. Stanowi to wzrost o 27,2% (662 mln zł) w ujęciu od początku roku. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na koniec marca br. środki zgromadzone przez Polaków w programach prowadzonych przez TFI PZU stanowiły 20,8% wszystkich ulokowanych w PPK, co pozwoliło nam utrzymać pozycję jednego z liderów rynku w Polsce.

TFI PZU jest jednym z największych i najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.  Na koniec kwietnia 2023 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach zarządzanych przez TFI PZU wynosiła 32,1 mld zł.