26 stycznia 2023

Nominacje dla naszych funduszy obligacyjnych

Fundusz indeksowy inPZU Inwestycji Ostrożnych i aktywnie zarządzany PZU Sejf+ otrzymały nominację do nagrody Alfa 2022 w kategorii polskich papierów skarbowych. To wyróżnienie przyznawane za dostarczanie klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka.

Firma analityczna Analizy Online opublikowała listę nominowanych do nagrody dla najlepszych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. W tym roku nominację otrzymały dwa nasze fundusze obligacyjne.

Fundusz indeksowy inPZU Inwestycji Ostrożnych, który dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej z 1-miesięczną stawką WIBID, był najlepszym funduszem minionego roku w kategorii papierów dłużnych polskich skarbowych [w klasyfikacji Analiz Online]. Dzięki wzrostowi stawek WIBID, na których oparte są płatności kuponowe obligacji, w które inwestuje fundusz, w 2022 r. wypracował on dla klientów 5,11% zysku – wyraźnie więcej od średniej rynkowej.

Pomimo przeceny na rynku obligacji skarbowych dodatni wynik w minionym roku (1,88%) osiągnął także PZU Sejf+. To aktywnie zarządzany fundusz obligacji krótkoterminowych, który charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka spośród naszych rozwiązań dłużnych. Fundusz PZU Sejf+ ma już na swoim koncie jedną statuetkę Alfa, którą otrzymał za ponadprzeciętne stopy zwrotu i wysoką efektywność zarządzania. Poza klasyczną formą funduszu, PZU Sejf+ jest dostępny także w formie programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału – z ubezpieczeniem od straty finansowej.

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 9 lutego 2023 roku podczas 5 Forum Inwestycji Osobistych.

Prelegentem na ww. konferencji będzie Przemysław Sepielak, kierownik Zespołu Funduszy Indeksowych w TFI PZU. W prelekcji pt. „Zaprzęgnij indeksy do pracy” opowie o korzyściach z pasywnego inwestowania oraz wachlarzu rozwiązań dostępnych dla inwestora. Zapraszamy!