08 grudnia 2023

Znamy limity wpłat na IKE, IKZE i PPE na 2024 r.

W przyszłym roku będziemy mogli więcej odłożyć na kontach emerytalnych oraz w ramach Pracowniczych Programach Emerytalnych.

 

W Monitorze Polskim zostały opublikowane obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 4 grudnia 2023 r. ustanawiające oficjalne limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w przyszłym roku. We wszystkich przypadkach zostały one podniesione.

Limit wpłat na IKE (indywidualne konto emerytalne) został podniesiony z 20 805 w tym roku do 23 472 zł w 2024 r.

Limit wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) został podniesiony:

  • dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: z 8 322 zł w tym roku do 9 388,80 zł w 2024 r.
  • dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: z 12 483 zł do 14 083,20 zł.

Limit dodatkowych składek, które pracownik może wpłacić do PPE (pracowniczego programu emerytalnego) wzrośnie z 31 207,50 zł w tym roku do 35 208 zł w 2024 r.

 

Tegoroczne limity wpłat na IKE, IKZE,  i PPE można wykorzystać tylko do 31 grudnia br. Przy czym warto pamiętać, że rozliczenie zasilenie konta  w przypadku IKE IKZE funduszowych może trwać nawet do 3 dni roboczych, więc jeśli chcesz wykorzystać tegoroczny limit oraz odliczyć wpłatę od podatku PIT za 2023 warto zadbać o zasilenie konta z wyprzedzeniem.