29 czerwca 2024

Likwidacja PZU FIZ Akcji Focus

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2023 poz. 681 ze zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz art. 37 ust. 3 i ust. 4 Statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Focus w likwidacji („Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym informuje o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu oraz ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Szczegóły w ogłoszeniu.

Ogłoszenie do pobrania >>