09 listopada 2023

Fundusze zarządzane aktywnie dostępne na platformie inPZU

9 listopada 2023 r. uruchomiliśmy na platformie inPZU sprzedaż funduszy aktywnie zarządzanych z parasola PZU FIO oraz PZU FOM. Oferta dostępnych funduszy na platformie wzbogaciła się tym samym o 16 nowych funduszy.

Fundusze zarządzane aktywnie to takie, w których skład jest dobierany samodzielnie przez ekspertów zarządzających danym funduszem. Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu poprzez bieżące dostosowywanie składu funduszu do aktualnej sytuacji na rynku.

Sprawdź ofertę