07 listopada 2022

Fundusze pasywne inPZU zyskały kolejnego dystrybutora

Od 7 listopada 2022 r. wszystkie fundusze indeksowe zarządzane przez TFI PZU są dostępne na platformie KupFundusz.pl. Inwestorzy korzystający z platformy zyskali dostęp do kilkunastu niskokosztowych strategii inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie ryzyka, dających ekspozycję na różne regiony świata i sektory.

Inwestowanie pasywne – dążące do jak najdokładniejszego odwzorowania wyników określonych indeksów (benchmarków) – to bardzo silny, globalny trend. Inwestorzy doceniają przede wszystkich jego przejrzystość oraz niskie koszty. Prym pod tym względem wiodą Stany Zjednoczone, ale także w Polsce ta forma lokowania pieniędzy stopniowo zyskuje coraz więcej zwolenników

Najszerszą ofertę funduszy zarządzanych pasywnie na polskim rynku posiada TFI PZU. To łącznie aż 16 strategii o zróżnicowanej relacji zysku do ryzyka, a także ekspozycji geograficznej (na określone kraje i regiony świata) i sektorowej (na spółki z wybranych gałęzi gospodarki).

Wszystkie fundusze indeksowe inPZU (subfundusze skupione w funduszu parasolowym inPZU SFIO) zostały właśnie udostępnione inwestorom korzystającym z platformy KupFundusz.pl.

Już od kilku lat, odkąd uruchomiliśmy platformę inPZU, aktywnie popularyzujemy fundusze indeksowe jako tani i prosty sposób na inwestowanie. Dzięki wejściu na KupFundusz.pl mamy możliwość dotarcia do jeszcze szerszej grupy inwestorów, umożliwiając im niskokosztowe podążanie za bazowymi, ale i wyselekcjonowanymi przez nas najatrakcyjniejszymi klasami aktywów z całego świata – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Dodaje, że fundusze indeksowe stanowią naturalne uzupełnienie oferty funduszy aktywnie zarządzanych przez ekspertów TFI PZU. – Fundusze aktywne, które dążą do pobicia rynku poprzez opartą na pogłębionych analizach selekcję walorów do portfeli, i  fundusze pasywne, które mają za zadanie jedynie odzwierciedlać zachowania określonych klas aktywów to dwie strony tego samego medalu. Obie te grupy funduszy mają ten sam cel inwestycyjny, czyli wypracowywanie zysku dla klienta, a różnią się jedynie sposobami jego realizacji – mówi Marcin Żółtek.

Po ostatnim rozszerzeniu sieci dystrybucji fundusze inPZU można kupić w trzech miejscach: bezpośrednio na stronie inPZU, w Biurze Maklerskim Banku Pekao oraz na KupFundusz.pl. KupFundusz.pl to platforma inwestycyjna dla klientów indywidualnych. Umożliwia nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz udostępnia narzędzia analityczne ułatwiające klientom dokonanie wyboru. Platforma należy do spółki z grupy Analiz Online – firmy analitycznej działającej na polskim rynku funduszy ponad 20 lat.

Szeroka paleta strategii i niskie opłaty

W palecie inPZU znajduje się obecnie kilkanaście funduszy indeksowych: 5 funduszy obligacyjnych, 6 funduszy akcji regionalnych i 5 funduszy akcji sektorowych. Wszystkie fundusze są odporne na ryzyko kursowe dzięki stosowaniu zabezpieczeń walutowych (hedging).

Poza funduszami indeksowymi na platformie inPZU są dostępne tzw. fundusze cyklu życia. Są to rozwiązania, które dostosowują swoją politykę inwestycyjną do wieku uczestnika. Polega to na tym, że w miarę zbliżania się do daty docelowej funduszu w portfelu zaczyna się zwiększać udział aktywów o niższym ryzyku inwestycyjnym, tj. obligacji kosztem akcji.

TFI PZU ma w planach uruchomienie kolejnych funduszy inwestycyjnych – w tym opartych na kryteriach ESG.

– W naszej ofercie posiadamy już fundusz indeksowy inwestujący w akcje spółek z sektora zielonej energii i nie jest to nasze ostatnie słowo. Pracujemy nad kolejnymi strategiami inwestycyjnymi związanymi z megatrendem zrównoważonego rozwoju, zarówno aktywnymi, jak i pasywnymi – informuje Marcin Żółtek.

inPZU już ponad cztery lata na rynku

Platforma inwestycyjna inPZU ruszyła w 2018 r. Umożliwiła ona inwestowanie pasywne już 100 zł oraz najniższą opłatę za zarządzanie na polskim rynku, która we wszystkich funduszach inPZU wynosi tylko 0,5 proc. Na platformie inPZU nie są także pobierane żadne dodatkowe opłaty, w tym za nabycie i zbycie jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto dzięki zastosowaniu konstrukcji parasola (tj. skupienie wszystkich 16 subfunduszy w ramach jednego funduszu – inPZU SFIO) możliwe jest przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami bez podatku od zysków.

Na koniec września 2022 r. inwestorzy zgromadzili w funduszu parasolowym inPZU SFIO łącznie 723,4 mln zł netto. Tylko w tym roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 74 mln zł netto (saldo nabyć i umorzeń). Przyczyniło się do tego m.in. uruchomienie z początkiem 2022 r. nowych funduszy dających możliwość inwestowania w spółki z sektora surowcowego, zielonej energii, nieruchomości czy powiązane z rynkiem złota.