19 lipca 2021

Fundusz z ochroną kapitału? Poznaj PZU Sejf+

Ujemne lub bliskie zeru oprocentowanie oraz rozpędzona inflacja nie zachęcają do lokowania oszczędności na rachunkach i lokatach bankowych. Program PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału to jedyne na polskim rynku połączenie funduszu inwestycyjnego umożliwiającego efektywne pomnażanie pieniędzy z pełnym zabezpieczeniem kapitału. Dzięki bezpłatnemu ubezpieczeniu od ewentualnej straty finansowej inwestor nie ponosi żadnego ryzyka.

Ponad miliard złotych rocznie mogą tracić polskie firmy trzymając swoje środki w postaci depozytów w banku. – Dyrektorzy finansowi znaleźli się w trudnym położeniu. Obecna sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja lokowaniu oszczędności na kontach czy lokatach, a według danych NBP na rachunkach przedsiębiorstw jest 387 mld zł – wskazuje wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. Zaznacza, że pomimo pandemii na rachunkach przedsiębiorstw w zeszłym roku zanotowano przyrost środków w wysokości blisko 70 mld zł.  – CFO stoją przed trudnym wyborem. Z jednej strony, nadal mają obawy przed inwestowaniem ze względu na widmo nowych fal COVID-19 i możliwych ograniczeń dla gospodarki. Z drugiej, muszą chronić wolne środki firmy nie tylko przed opłatami, ale również  inflacją – dodaje Marcin Żółtek. Jeśli  przyjmiemy wysokość opłaty za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych dla klientów firmowych w wysokości 0,3 proc. (bywają i wyższe), a następnie dodamy do tego inflację  – wg ostatnich szacunków ekspertów wyniesie 4,5-5 proc. – to każdy wolny milion trzymany w banku będzie kosztował firmę  rocznie nawet ponad 50 tys. zł. 

W takiej sytuacji rozwiązaniem może być Program Sejf+ z ochroną kapitału, oferowany przez TFI PZU. To połączenie zalet funduszu inwestycyjnego i ubezpieczenia od ryzyka straty finansowej. – To wyjątkowa formuła  dla każdego, kto rozczarowany brakiem odsetek z lokat  poszukuje potencjalnego zysku z oszczędności i byłby skłonny zacząć inwestować w fundusze, jednak obawia się ryzyka utraty kapitału – podkreśla Andrzej Czyrko, dyrektor Biura Sprzedaży z TFI PZU. Program  jest produktem łączącym  zalety funduszu inwestycyjnego i ubezpieczenia od ryzyka straty finansowej. Środki wpłacone do  funduszu PZU Sejf+  inwestowane są  przede wszystkim w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw. Jednocześnie, przystępując do funduszy w ramach Programu Sejf + z ochroną kapitału, każdy inwestor jest automatycznie objęty bezpłatnym ubezpieczeniem, które  chroni wpłacony kapitał. – Zapewnienie  ochrony kapitału wpłaconego do  funduszy inwestycyjnych to wyjątkowa oferta. Na rynku nie ma podobnego rozwiązania zauważa  Andrzej Czyrko.

Produkt jest dostępny zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Minimalna kwota inwestycji w wysokości 5000 zł sprawia, że może skorzystać z niego praktycznie każdy. Ochrona ubezpieczeniowa działa cyklicznie w ramach trzech 13-miesięcznych okresów inwestycyjnych. W każdym 13. miesiącu inwestor może wycofać swoje środki z aktualną wartością jednostki uzupełnioną o ewentualne odszkodowanie wyrównujące stratę. 

W ciągu ostatniego roku klienci TFI PZU zainwestowali 500 mln zł w program Sejf+ z ochroną kapitału. Jest on dostępny bezpośrednio w TFI PZU, a także w ofercie m.in. oddziałów PZU, Biura Maklerskiego Pekao, DI Xelion, iWealth, Q Value, F-Trust. 
TFI PZU to jedno z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Swoją działalność rozpoczęło w 1999 roku. Obecnie zarządza aktywami o wartości 36,67 mld zł.