22 kwietnia 2024

Aktualizacja prognoz TFI PZU - 2. kwartał 2024

Nasze nastawienie do polskich akcji jest niezmiennie pozytywne. Prognozy zysków dla spółek z GPW na 2024 r. są wyższe niż w styczniu, wyceny pozostają atrakcyjne, a nasz rynek ma szansę na zastrzyk świeżego kapitału. Fundusze obligacji krótkoterminowych mogą wypracować więcej niż początkowo zakładaliśmy i coraz przychylniejszym okiem patrzymy na obligacje długoterminowe.

AKCJE: W naszych prognozach na 2024 r. wskazywaliśmy, że polskie akcje to nasz „top pick”, a największy potencjał na GPW widzimy w segmencie małych i średnich spółek. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Dlaczego tak uważamy?

  • kondycja polskich firm się poprawia, a zaktualizowany konsensus zakłada, że w tym roku łączny zysk dużych (WIG20) i średnich (mWIG40) spółek z GPW wyniesie 77,4 mld zł – to o ponad 2 mld zł więcej niż zakładano w styczniu;
  • fundusze emerytalne i inwestycyjne mogą otrzymać od spółek dywidendy z wypracowanych zysków w wysokości nawet ponad 10 mld zł – to o ponad 4 mld zł więcej niż rok wcześniej;
  • ważnym źródłem świeżego kapitału powinny być składki wnoszone do programów emerytalnych, wspierane wzrostem partycypacji w PPK oraz podwyżkami wynagrodzeń (w tym płacy minimalnej);
  • inwestorów mogą skusić wciąż niskie wyceny na GPW i utrzymujące się dyskonto względem rynków zagranicznych.

OBLIGACJE: Podtrzymujemy nasze ostrożnie pozytywne nastawienie do obligacji na ten rok – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Rewizja oczekiwań inwestorów, która znalazła odzwierciedlenie w dotychczasowych wzrostach rentowności (spadkach cen), jest korzystna dla przyszłego potencjału zysków z dwóch powodów:

  • wyceny obligacji stały się bardziej racjonalne, a perspektywa obniżek stóp procentowych w Polsce i na świecie nadal istnieje – nawet jeśli do śmielszych cięć dojdzie dopiero w 2025 r.;
  • atrakcyjne poziomy rentowności wynikające z wyższych kuponów pozostaną z nami na dłużej.

W segmencie funduszy obligacji krótkoterminowych nadal dostrzegamy potencjał obligacji WZ (zmiennokuponowych), a wyższego potencjału poszukujemy także w wyselekcjonowanych papierach korporacyjnych i samorządowych. Patrząc szerzej, coraz lepiej prezentują się długoterminowe obligacje Skarbu Państwa, które stały się tańsze, a jednocześnie oferują wyższą rentowność. Wraz z poprawą otoczenia makro i pojawieniem się perspektyw na powrót do obniżek stóp procentowych w Polsce powinny one nabrać dodatkowego wiatru w żagle.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją naszych scenariuszy na 2024 rok  Sprawdź  >>>