20 maja 2024

Akademia TFI PZU dobiegła końca, zwycięzca zgarnął staż

Zakończył się sześciomiesięczny program edukacyjny TFI PZU dla studentów wiążących swoją karierę zawodową z rynkiem kapitałowym. Na podstawie poczynionych postępów oraz wyników zarządzania wirtualnym portfelem inwestycyjnym mentorzy wyłonili zwycięzcę. Nagrodą jest płatny staż w zespole zarządzających funduszami TFI PZU.

Akademia TFI PZU wystartowała w grudniu 2023 r. i składała się z dwóch etapów. Na początku uczestnicy zostali kompleksowo wprowadzeni w świat profesjonalnego inwestowania przez doświadczonych ekspertów PZU, a także przeszkoleni z obsługi z i funkcjonalności Bloomberg Terminal®. Później mieli okazję wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Ich zadaniem było zarządzanie portfelem inwestycyjnym (i dokonywanie wirtualnych transakcji rynkowych) w celu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy brali też udział w cyklicznych komitetach inwestycyjnych.

Rynek kapitałowy podlega ciągłym, dynamicznym zmianom. Poruszanie się po nim wymaga wiedzy i doświadczenia, które są domeną „zaprawionych w boju” profesjonalistów. Z drugiej strony nieocenione są pasja, energia i świeże spojrzenie tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie poważnych inwestycji. Dlatego cieszymy się z dużego zainteresowania Akademią wśród studentów oraz zaangażowania uczestników – mówi Artur Trela, wiceprezes zarządu TFI PZU.

Oficjalne zakończenie Akademii TFI PZU i rozdanie certyfikatów uczestnictwa odbyło się 17 maja 2024 r. w PZU Park w Warszawie. Laureat nagrody głównej odbędzie sześciomiesięczny staż w zespole zarządzających funduszami TFI PZU, którzy sprawują pieczę nad pomnażaniem kilkudziesięciu miliardów złotych powierzonych przez osoby prywatne, firmy i instytucje.

Uczestnicy o Akademii

Akademia TFI PZU spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników.

Najmocniejszym punktem akademii były wykłady (bardzo merytoryczne) oraz możliwość korzystania z Bloomberga.

Technologia oraz wiedza od praktyków potwierdzona wpisem do CV i możliwością praktyk jest bardzo dużą nagrodą.

Wykłady były super, bardzo praktyczne i konkretne. 10/10

Praktycznie z każdego tematu można było pozyskać wiedzę, bo zawsze czegoś nowego i praktycznego można było się dowiedzieć od specjalistów.

Tak, oczywiście, że bym polecił [znajomym Akademię – przyp. TFI PZU]. Zachęcałbym ich tym, że mogą się faktycznie poczuć jak zarządzający.

[Część konkursowa Akademii – przyp. TFI PZU] zdecydowanie pozwoliła lepiej zrozumieć pracę zarządzających i przekonała mnie do tego, że chcę to robić.

O Akademii

Akademia TFI PZU to program edukacyjny skierowany do studentów, którego celem jest edukacja w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i aktywami, analizy instrumentów finansowych oraz funkcjonowania rynków finansowych. Poza kształceniem przyszłych profesjonalistów w zakresie zarządzania aktywami, inicjatywa ma popularyzować długoterminowe inwestowanie z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych i innych produktów zbiorowego inwestowania. Partnerem Akademii TFI PZU jest Bloomberg.

W zakończonej w maju 2024 r. Akademii TFI PZU wzięło udział 15 studentów z polskich i zagranicznych uczelni. Uczestnicy zostali wyłonieni w trakcie dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego, w trakcie którego na jedno miejsce aplikowało aż 10 osób.