04 sierpnia 2023

PZU Sejf+ doceniony w lipcowym rankingu Analiz Online

Posiadacze jednostek funduszy obligacyjnych (i nie tylko) mają w tym roku powody do zadowolenia. W tym gronie błyszczy PZU Sejf+, o którym w lipcowej edycji rankingu Analizy Online napisały, że „prezentuje się najlepiej ze wszystkich funduszy skarbowych”. Wysokie noty uzyskały także inne fundusze z oferty TFI PZU.

Od końcówki października 2022 r. trwa dynamiczny rajd na rynku polskich obligacji skarbowych. W lipcu br. ich rentowności dotarły do najniższych jak dotąd tegorocznych poziomów. To korzystnie wpłynęło na ceny obligacji w portfelach funduszy. Według danych Analiz Online w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy fundusze polskich papierów skarbowych zarobiły średnio aż 11,7%. Z kolei w ciągu ostatniego roku zyskały średnio 9,1%, uzyskując wynik lepszy od najbardziej atrakcyjnych lokat oferowanych rok temu.

W horyzoncie 12-miesięcznym trzy fundusze polskich papierów skarbowych osiągnęły dwucyfrowe stopy zwrotu. Wśród nich znalazł się PZU Sejf+, który w tym okresie wypracował 11,6%.

W naszych prognozach na ten rok wskazywaliśmy, że przekroczenie szczytu inflacji w połączeniu ze spowolnieniem gospodarczym tworzą idealne środowisko do inwestowania w obligacje. Tegoroczne wyniki naszych funduszy dłużnych potwierdzają, że mieliśmy rację – mówi Jarosław Leśniczak, dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych w TFI PZU.

W lipcowym rankingu PZU Sejf+ jako jedyny w swojej grupie uzyskał najwyższe noty 5a w obu analizowanych horyzontach, tj. rocznym i 3-letnim. Ponadto może pochwalić się wysoką, 4-gwiazdkową oceną w Ratingu Analiz Online i nagrodą Alfa za 2021 rok (otrzymał również nominację do nagrody za 2022 rok). Jak zauważają autorzy rankingu, fundusz PZU Sejf+ „każdego roku swojej działalności bije średnią”.

PZU Sejf+ to fundusz o najniższym poziomie ryzyka spośród wszystkich aktywnie zarządzanych funduszy obligacyjnych TFI PZU. W jego portfelu dominują krajowe polskie obligacje skarbowe (stało- i zmiennokuponowe) oraz zagraniczne obligacje rządowe oferujące atrakcyjną rentowność względem polskich papierów przy porównywalnym poziomie ryzyka. Uzupełnieniem są obligacje przedsiębiorstw o wysokim ratingu kredytowym, które mogą stanowić maksymalnie 30% wartości portfela.

W poszukiwaniu jak najlepszej stopy zwrotu w funduszu PZU Sejf+ realizujemy aktywną politykę inwestycyjną. Obejmuje ona przede wszystkim częstą zmianę alokacji pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku obligacji, aktywne zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i wykorzystywanie nieefektywności rynkowych – wyjaśnia Jarosław Leśniczak.

Najwyższą ocenę w obu uwzględnianych przez Analizy Online horyzontach uzyskały w lipcu br. także inne fundusze z oferty TFI PZU. Spośród funduszy zarządzanych aktywnie wyróżniły się: PZU Aktywny Globalny, PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych i PZU Energia Konserwatywny. Spośród zarządzanych pasywnie – inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych. Ponadto część naszych funduszy otrzymała ocenę 5a tylko w horyzoncie rocznym, m.in. ze względu na brak trzyletniej historii.

 

O rankingu

Ranking Analiz Online wyłania najbardziej efektywne fundusze w danej kategorii. Publikowany co miesiąc raport jest przygotowywany w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, a najsłabsze 1a lub 2a. Ocena 3a ma charakter neutralny.