09 stycznia 2024

Zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych od 2024

1 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania podatku od zysków kapitałowych dla uczestników funduszy inwestycyjnych.

Na początku 2024 roku weszła w życie zapowiadana  zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne (art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2023 r. poz. 1059).

 Podatek od zysków kapitałowych za 2024 rok każdy uczestnik funduszy inwestycyjnych będzie zobowiązany uwzględnić i rozliczyć samodzielnie w swoim zeznaniu podatkowym w 2025 r. Dzięki temu będzie możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami z innych inwestycji kapitałowych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat zmian opracowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, której TFI PZU SA jest członkiem. >>>