TFI PZU SA

Zalety serwisu inPZU

 

Dla każdego

Tylko 100 zł  - minimalna kwota inwestycji

Prosto

Tylko kilka minut zajmuje zarejestrowanie się na platformie inPZU

Tanio

Tylko 0,5% Opłaty za zarządzanie i brak innych opłat

 

Wybierz w co chcesz zainwestować

 

Na platformie znajdziesz wiele ciekawych aktywów, które odpowiadają najnowszym trendom. Chciałbyś inwestować na rynkach amerykańskich czy może rozwijających się, a może interesuje Cię sektor biotechnologii lub technologie kosmiczne? Na platformie znajdziesz wiele ciekawych aktywów.

 

inPZU Inwestycji
Ostrożnych

inPZU Obligacje
Polskie

inPZU Obligacje
Inflacyjne

inPZU Obligacje
Rynków Wschodzących

inPZU Obligacje
Rynków Rozwiniętych

inPZU Zielone
Obligacje

Nowość

inPZU Obligacji
Korporacyjnych High Yield

Nowość

inPZU Akcje
Sektora Biotechnologii

Nowość

inPZU Akcje Sektora
Zrównoważonej Gospodarki Wodnej

Nowość

inPZU Akcje
Sektora Cyberbezpieczeństwa

Nowość

inPZU Akcje
Sektora Technologii Kosmicznych

Nowość

inPZU Obligacje
Rynków Rozwiniętych

inPZU Akcje
Rynków Wschodzących

inPZU Akcje
Rynków Rozwiniętych

inPZU Akcje
Polskie

inPZU Akcje
CEEplus

inPZU Akcje
Europejskie

inPZU Akcje
Amerykańskie

inPZU Akcje
Sektora Informatycznego

inPZU Akcje
Sektora Zielonej Energii

inPZU Akcje
Sektora Nieruchomości

inPZU Akcje
Rynku Surowców

inPZU Akcje
Rynku Złota

Uwaga Loteria Urodzinowa na 5-lecie inPZU!

Wygraj 20 000 zł na wakacje marzeń i inne nagrody!

  1. Zainwestuj min. 5000 zł w fundusze indeksowe, portfele modelowe lub konto IKE lub IKZE (musi to być nowy rejestr, możesz założyć dowolną ilość rejestrów biorących udział w loterii)
  2. Zaakceptuj regulamin Loterii
  3. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniach jest brak złożenia zleceń odkupienia danego rejestru Loteryjnego od 25 września 2023 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego daną turę losowania.

Nagroda główna

bon turystyczny o wartości 20 000 zł do wykorzystania na usługi hotelowo – turystyczne na stronie Multivoucher.pl (wakacje.pl, Club Med., Neker, Sun&Snow, Free Now, Traficar, Travelist, Dobry hotel, Panek).

Nagrody dodatkowe

co miesiąc -  od lutego do maja - wylosujemy 5 voucherów o wartości 1000 zł każdy do wykorzystania na zakupy u dowolnego partnera na stronie Multivoucher.pl

Terminy losowań

 

Nagrody dodatkowe: 9 lutego 2024 r. , 11 marca 2024 r., 10 kwietnia 2024 r., 14 maja 2024 r.

Nagroda główna: 12 czerwca 2024 r.

 

W loterii mogę wziąć udział zarówno nowi, jak i aktualni klienci. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.

 

Regulamin loterii urodzinowej

Jak korzystać z funduszy indeksowych by założyć efektywny portfel inwestycyjny?

 

Inwestowanie jest naprawdę dla każdego, a fundusze są wygodnym rozwiązaniem,  by zacząć lub zdywersyfikować swoje inwestycje. Wystarczy poznać kilka prostych zasad, aby robić to z głową i efektywnie.

 

 

Tomek Jaroszek

dziennikarz finansowy m.in. były redaktor Bankier.pl i Comperia.pl, inwestor  giełdowy i bloger  specjalizujący się w rynkach finansowych,  entuzjasta edukowania za pomocą prostego języka o tym, jak inwestować, by robić to z głową! 

Obejrzyj webinar, w którym Tomek opowie:

  • od czego zacząć inwestowanie?
  • na czym polega przewaga inwestowania pasywnego?
  • dlaczego jest tak popularne na Zachodzie?
  • i jak wykorzystać jego zalety, by zbudować  efektywny portfel inwestycyjny !

Dlaczego inwestowanie na platformie inPZU jest dla każdego?

platforma inPZU umożliwia wygodne i zdalne inwestowania 100% online

stan swoich inwestycji możesz monitorować na bieżąco w intuicyjnym serwisie online

fundusze indeksowe należą do najtańszych na rynku, więc koszty zarządzania nie zjadają potencjalnych zysków

fundusze pozwalają inwestować w wybrane rynki lub aktywa bez konieczności analizowania i śledzenia pojedynczych spółek, jak to jest w przypadku inwestowania w akcje na giełdzie

Bezpieczeństwo prawne powierzonych środków

stoi za nami ponad 20 -letnie doświadczenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU

stabilność finansowa całej Grupy PZU

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym inPZU SFIO oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. inPZU SFIO ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na in.pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim. Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Subfundusze są zarządzane pasywnie. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.